Nieuws

Bikkels Educatie: lespakket over jonge mantelzorgers

3 december 2014, Supportbeurs

Mijn zoon van 19 vertelde onlangs over een jongen bij hem in de klas, die na het overlijden van zijn vader de zorg voor zijn jongere zusjes en zijn zieke moeder op zich heeft moeten nemen. Het feit dat die klasgenoot niet zorgeloos kon studeren en stappen, maakte enorm indruk.

Een kwart van de jongeren is mantelzorger

Het blijkt dat in ons land een kwart van de jongeren opgroeit in een gezin waarin zij verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse huishoudelijke taken: wassen, strijken, schoonmaken en koken. De meeste aandacht gaat uiteraard uit naar de zieke in de familie of naar degene die langdurige zorg nodig heeft vanwege andere redenen dan ziekte. Jonge mantelzorgers voelen zich niet zelden in de steek gelaten door hun omgeving.

Lespakket Bikkels Educatie

Om aan die eenzaamheid iets te doen, werd in oktober tijdens de ‘Voor de Jeugd Dag’ een nieuw lespakket gepresenteerd: Bikkels Educatie. Het lespakket is bedoeld voor professionals in de zorg en het onderwijs en alle andere betrokkenen bij een gezin, waarin ziekte en zorg een zware stempel op de gezinsleden drukken.

Zware verantwoordelijkheden jonge mantelzorgers

De klasgenoot van mijn zoon is geen doorsnee scholier. Het is een jongere die een leven leidt dat ver af staat van het leven dat een jongen van 19 hoort te leiden. Jonge mantelzorgers delen de zware verantwoordelijkheden die ze hebben niet graag met anderen. Ze blijven uit loyaliteit vaak zwijgen over hun zorgen en problemen. Niet zelden hebben ze helemaal niet in de gaten dat het leven dat ze leiden totaal anders is dan dat van leeftijdgenoten.

Meer aandacht voor jonge mantelzorgers

Bikkels Educatie wil meer aandacht genereren voor deze groep jonge mantelzorgers. Zij hebben namelijk meer ondersteuning nodig en weten zelf meestal niet hoe ze hier om kunnen vragen. Het lespakket geeft mensen uit het veld – leerkrachten, jongerenwerkers, jeugdprofessionals, mantelzorgconsulenten en iedereen die met jongeren werkt – tools in handen om er mee aan de slag te gaan.

Educatieve clips

Bikkels Educatie is gebaseerd op de jeugddocumentaireserie Bikkels van de VPRO. De serie viel recentelijk in de prijzen als beste kinderserie op het Cinekid Festival. Met behulp van fragmenten uit de tv-serie gaan drs. Els Jonker (arts maatschappij en gezondheid en ambassadeur van jonge mantelzorgers), dr. Deirdre Beneken-Kolmer (opvoedingsfilosoof) en drs. Lucia Tielen (sociaal pedagoog) in acht educatieve clips nader in op alles wat te maken heeft met het thema jonge mantelzorgers.

Herken en ondersteun jonge mantelzorgers

Op een heel praktische manier worden de clips aangevuld met een handleiding die mensen bewust maakt van hoe ze jonge mantelzorgers beter herkennen en ondersteunen. De handleiding is afkomstig van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Bikkels Educatie is online te vinden op  Bikkelseducatie.nl.

Ook interessant