Nieuws

Blended hulpverlening… wat is dat?

21 juli 2019, Supportbeurs

Apps, social media, online zorgdossiers… er is een steeds grotere digitalisering in de zorg. Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënter ingericht. “Maar de menselijke factor dan?” Ook die wordt niet vergeten! Bij ‘blended hulpverlening’ wordt gezocht naar het perfecte evenwicht tussen online hulpverlening en persoonlijke contacten.

Voordelen van blended hulpverlening 

De term ‘blended hulpverlening’ staat voor een combinatie van online hulp / eHealth met telefonische en face-to-face contacten. Dit moet zorgen voor een efficiëntieslag binnen de zorg, zonder dat de kwaliteit van de hulpverlening erop achteruit gaat. Eerder het tegendeel is waar! Voor hulpverleners wordt het werk leuker, omdat ze online meer mensen bereiken én helpen. Bovendien beantwoordt deze nieuwe zorgstijl aan de vraag van cliënten voor een grotere interactiviteit en betrokkenheid bij hun eigen zorgtraject. En tot slot wordt de menselijke maat niet vergeten.

Hulpverlening waar en wanneer nodig

Door online tools te betrekken in het werk heeft de hulpverlener eindeloos veel mogelijkheden om de hulpverlening beter af te stemmen op de behoeften van jou als cliënt. Zelftestjes, filmpjes en andere digitale tools helpen om jou als cliënt goed geïnformeerd én betrokken te houden bij jouw eigen zorgtraject. Opdrachten zoals online vragenlijsten invullen of dagboeken bijhouden doe je als cliënt in jouw eigen omgeving en wanneer het jou het best uitkomt. De resultaten worden dan verder tijdens face-to-face contacten besproken of ingezet bij de nazorg. Gesprekken hoeven niet alleen meer in de spreekkamer plaats te vinden; naast telefoongesprekken worden ook groepchats en videoconferencing ingeschakeld. Dit heeft weer tot gevolg dat jij en/of jouw hulpverlener minder tijd kwijt zijn aan reizen.

Kortom: met blended hulpverlening bereikt de zorgverlener jou als zorgvrager niet alleen tijdens een persoonlijke afspraak of tijdens het spreekuur, maar precies waar en wanneer je hulp nodig hebt.  

Wat betekent dit voor jou als cliënt?

Volgens kenners zal ‘blended hulpverlening’ binnen enkele jaren uitgegroeid zijn tot de nieuwe, innovatieve standaard in hulpverlening. Dit vraagt evenwel om een verandering in denken, zowel bij cliënten als bij hulpverleners.

De integratie van eHealth-tools in de hulpverlening is er niet om persoonlijke contacten te vervangen, maar aan te vullen. Zij leveren een waardevolle bijdrage, met name door de eigen kracht van cliënten te activeren en te versterken. Jij als cliënt krijgt dankzij de digitalisering ook meer inzicht in jouw eigen dossier en de voortgang van jouw hulpproces, wat de betrokkenheid verhoogt.

‘Blended hulpverlening’ in de praktijk

Een vorm van ‘blended hulpverlening’ werd door ArboUnie reeds succesvol toegepast bij de behandeling van mentale klachten, waaronder werkstress. Door de persoonlijke aandacht van de hulpverlener te koppelen aan de inzet van online eHealth programma’s konden werknemers direct aan de slag op een moment dat hen paste. Online werden de routineaspecten van een behandeling door de werknemer zelf afgewerkt, zodat de hulpverlener meer tijd en aandacht vrij had voor de aspecten waar dat gewenst was. Hierdoor werd de betrokkenheid van de werknemer bij zijn eigen zorgtraject vergroot.

Ook interessant