Nieuws

Chronisch zieken en mensen met een beperking verzekerd via gemeente

17 februari 2015, Supportbeurs

De algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten – de Wtcg – en de Compensatieregeling Eigen Risico – de CER – zijn met ingang van 2015 komen te vervallen. Patiënten kunnen geen aanspraak op deze regelingen meer maken, ook niet met terugwerkende kracht. Het is nu aan de gemeente om dit hiaat op te vullen.

Collectieve zorgverzekering via gemeente

Veel gemeenten bieden naar aanleiding van het afschaffen van de Wtcg en de CER een zorgpolis aan als alternatief. De gemeenten hebben namelijk budget gekregen om inkomensondersteuning op maat te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Belangenvereniging Ieder(in) heeft laten onderzoeken hoe gemeenten deze nieuwe taak oppakken. Het blijkt dat een groot aantal gemeenten gekozen heeft om het budget in te zetten middels een collectieve zorgverzekering.

Uitgebreide gemeentepolis

Veel gemeenten bieden een uitgebreide gemeentepolis aan waarin vergoedingen zijn opgenomen die voor mensen met een beperking belangrijk zijn. Zo dekt de verzekering onder meer de kosten voor fysiotherapie, geneesmiddelen, preventieve hulp en hulpmiddelen. Bovendien voorziet de polis in een financiële vergoeding voor eigen bijdragen en het verplichte eigen risico.

Bijdrage in de premie

De gemeenten leveren zelf een aanzienlijke bijdrage in de premie van deze polis: zo’n € 340,- per jaar. Daarnaast hanteert ruim de helft van de gemeenten een inkomensgrens die 120% van de bijstandsnorm bedraagt of hoger. Dat is positief voor mensen die net boven de bijstandsnorm zitten, omdat ook zij zo toegang tot de alternatieve verzekering hebben.

Verbeterpunten gemeentepolis

Het lijkt erop dat de uitgebreide gemeentepolis een zeer goede mogelijkheid is voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. De enige zaken die nog aandacht behoeven zijn het feit dat overstappen problemen oplevert (of zelfs helemaal niet kan!) als men een PGB heeft of als men bijzondere hulpmiddelen nodig heeft. Belangenvereniging Ieder(in) is van mening dat zorgverzekeraars hier soepeler mee om moeten gaan.

Maatwerk moet mogelijk blijven

Daarnaast hebben patiëntenorganisaties de individuele kant hoog op hun lijstje staan. Men vindt over het algemeen dat maatwerk mogelijk moet blijven. Op die manier moet het ook mogelijk zijn om een tegemoetkoming te leveren aan mensen die boven de inkomensgrens zitten, maar geen geld hebben om het gat dat is gevallen door afschaffing van het Wtcg zelf op te vullen.

Ervaringen delen

Ieder(in) is vooralsnog gematigd positief over de nieuwe gemeentepolis. De vereniging roept wel op om de eigen ervaringen met deze nieuwe zorgpolis te delen.
Op 19 maart organiseert Ierder(in) een gesprek waarbij betrokkenen en lokale belangenbehartigers hun zegje kunnen doen over de verzekering en over andere zaken die verband houden met het inkomensbeleid voor mensen met een beperking. Doel is om de uitkomsten van dit gesprek op lokaal niveau te gebruiken voor het verder verbeteren van de collectieve verzekeringen.

Aanmelden kan door een email te sturen naar: post@iederin.nl.

Ook interessant