Nieuws

Daling studenten met beperking aan HBO

3 mei 2016, Supportbeurs

‘Iedereen zal er op vooruit gaan,’ zei minister Jet Bussemaker toen het studentenleenstelsel in 2015 van kracht ging. Uit onderzoek blijkt nu echter dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat door het leenstelsel.

Kwetsbare studenten

Het studentenleenstelsel heeft negatieve gevolgen voor kwetsbare studenten, waaronder allochtone studenten, studenten met een extra beurs en studenten die voor het hoger onderwijs eerst een mbo-opleiding hebben afgerond. Maar het nieuwe leenstelsel heeft ook consequenties voor studenten met een functiebeperking. De monitor van minister Bussemaker constateert een grote daling in het aantal gehandicapten dat instroomt in het hoger onderwijs. Opmerkelijk, want de laatste jaren besteden onderwijsinstellingen juist veel aandacht aan deze groep. Hoe valt dit te verklaren?

‘Cumulatie van overheidsmaatregelen’

Expertisecentrum handicap + studie, dat hogescholen en universiteiten stimuleert om hun onderwijs toegankelijk te maken voor functiebeperkte studenten, heeft een antwoord op deze vraag. Het centrum hekelt ‘de cumulatie van overheidsmaatregelen die heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren’. Zo hebben studenten met een beperking door het nieuwe leenstelsel geen recht meer op een jaar extra basisbeurs, maar krijgen ze na hun studie een kwijtschelding van 1200 euro. Dit bedrag is echter niet voldoende om al hun studiekosten te dekken.

Individuele studietoeslag

Verder ontvangen meerderjarigen met een beperking door de Participatiewet geen Wajong-studieregeling meer. Nu komen zij in aanmerking voor een individuele studietoeslag van de gemeente. De hoogte van deze toeslag varieert echter fors per gemeente: afhankelijk van waar je woont, ontvang je maandelijks tussen de 42 en 340 euro. De aanvraagprocedure van deze toeslag verloopt vaak erg moeizaam, stelt Expertisecentrum handicap + studie.

Minder studenten met beperking volgen HBO

Volgens de onderwijsmonitor is de daling van het aantal studenten met een beperking in het HBO groter (van 18% naar ongeveer 13%) dan in het wetenschappelijk onderwijs (van 15% naar 14%). Ook de uitval onder deze groep studenten in het HBO is gestegen, van 21% naar circa 28%. In het wetenschappelijk onderwijs daarentegen is de uitval echter licht gedaald. 

Wat vind jij van het nieuwe leenstelsel? Laat het weten in een reactie.

Ook interessant