Nieuws

De online dokter

29 juni 2015, Supportbeurs

Het virtuele doktersconsult leek
lange tijd niet echt van de grond te komen. In Amerika – pioniersland bij
uitstek op dit gebied –  is er echter
sinds dit jaar een kentering te zien. Zorgconsumenten weten de online dokter
massaal te vinden. En ook in Nederland is een stijgende populariteit van
e-health platforms waarneembaar.

Verzekeraars overstag

De oorzaken voor deze revolutie in de zogenaamde ‘e-health-branche’ zijn gelegen in een veranderende houding van de verzekeraars enerzijds en van de zorgvragers anderzijds. Verzekeraars wilden aanvankelijk geen vergoeding verstrekken voor consulten op afstand, maar nu blijkt dat de zorgkosten enorm gedrukt worden, gaan ze toch overstag.

Platform verbindt arts en patiënt

Een goed voorbeeld van een succesvol zorgplatform is Hart.volgers, een e-health omgeving waarbinnen topcardiologen en patiënten met elkaar in verbinding staan. Onderzoek toonde aan dat door de online zorgverlening via dit platform het aantal fysieke doktersbezoeken met ruim 10% afnam.

Toegankelijk en betrouwbaar

Sinds de lancering van dit zorgplatform in 2012 zijn zowel de specialisten als de patiënten laaiend enthousiast. Gebruikers geven aan veel voordeel te hebben van de informatie die ze via Hart.volgers krijgen. De toegankelijkheid, laagdrempeligheid en betrouwbaarheid van de informatie zorgt ervoor dat 10% van de onderzochte patiënten afziet van een consult bij de eigen arts.

Vermindering aantal fysieke artsenbezoeken

De kwaliteit van de zorg wordt op deze manier volgens zowel de artsen als de patiënten sterk verbeterd. Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat ze door het contact met de online arts gemotiveerder zijn om hun medicijnen goed in te nemen. Bovendien is de kostenbesparing die de vermindering van het aantal fysieke doktersbezoeken met zich meebrengt, aanzienlijk.

Internationaal niveau

Het succes van het platform smaakt naar meer. Volgens communicatiebureau IIZT is Hart.volgers een schoolvoorbeeld van de vele mogelijkheden die digitale c.q. virtuele zorgverlening kan bieden. In de eerste helft van 2015 werd het platform maar liefst 100.000 keer door unieke bezoekers gevonden. Momenteel wordt het initiatief uitgezet op internationaal niveau. Zo vinden er al gesprekken plaats met de vermaarde Amerikaanse Mayo Clinic, die een soortgelijk online platform exploiteert.

Ook interessant