Nieuws

De verpleegkundige van morgen

16 juni 2015, Supportbeurs

In het nieuwe studiejaar 2015-2016 starten op diverse locaties in Nederland studenten HBO-verpleegkunde aan een zorgopleiding die anders is dan tot nu toe het geval was. De betreffende hogescholen bieden vanaf dan namelijk een opleidingsprofiel dat meer aansluit bij de zorg van nu en vooral ook morgen.

Nieuw opleidingsprofiel

Het nieuwe opleidingsprofiel – dat ontwikkeld werd door 17 Nederlandse hogescholen – werd in januari gepresenteerd als de opvolger van het profiel uit 2001, dat aan vervanging toe was. De verpleegkundige moet met de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen die doorgevoerd worden in de zorg, beter voorbereid zijn op de eisen die worden gesteld aan de verpleegster van 2020.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen

De toekomstige verpleegkundigen moeten op de hoogte en ‘eigen zijn’ met technologische ontwikkelingen binnen de zorgsector. Bovendien hebben ze te maken met rigoureuze hervormingen, zoals de terugkeer van de wijkverpleegkundige en de verplaatsing van instellingszorg naar de thuissituatie. Ook stellen maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening andere eisen aan verpleegkundigen. Al deze zaken komen binnen het nieuwe opleidingsprofiel aan de orde.

Verpleegkundige meer generalist

De veranderingen die aangebracht zijn, zijn niet alleen onderwijskundig van aard, maar zeker ook inhoudelijk. Zo worden verpleegkundigen vanaf 2016 meer tot generalist opgeleid, waardoor ze in alle sectoren van de zorg aan de slag kunnen. Een moderne verpleegkundige is naast zorgverlener ook een communicatieve partner die bruggen slaat tussen verschillende partijen. Daarnaast is de verpleegkundige van de toekomst iemand die open staat voor innovatie en technologie.

Nieuwe technologie: eHealth en domotica

Voorbeelden van vernieuwende technologieën waar verpleegkundigen meer en meer mee te maken krijgen tijdens het beoefenen van hun beroep, zijn eHealth en domotica. Volgens de CanMEDS methode kan een verpleegkundige zorg op afstand aanbieden als aanvulling op het persoonlijk contact met de zorgvrager. Van de verpleegkundige wordt verwacht dat hij of zij op de hoogte is van alle toepassingsmogelijkheden die ICT biedt. Het nieuwe curriculum moet hier dus op toegespitst zijn.

Zoals gezegd starten de eerste verpleegkundigen van morgen hun opleiding al in september. Zo is straks iedereen verzekerd van verpleegkundige hulp die past bij de behoefte van de zorgvrager van 2020.

Ook interessant