Nieuws

Dienstencheque blijft nog te vaak ongebruikt

3 november 2015, Supportbeurs

SupportBeurs.nl berichtte al in november 2014 over de invoering van de dienstencheque of voucher die gemeenten zouden gaan invoeren om mensen hun eigen zorg te laten inkopen. Nu, een jaar later, blijkt dat de dienstencheque nog lang niet bij alle gemeenten op een adequate manier wordt ingezet.

Huishoudelijk Hulp Toelage

De bedoeling was dat de gemeenten de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) – die ze ontvangen van staatssecretaris Van Rijn van VWS- zouden gebruiken om inwoners met een zorgvraag dienstencheques aan te bieden voor de inkoop van bijvoorbeeld hun poetshulp. Uit een onderzoek van belangenvereniging ANBO onder 80 gemeenten blijkt dat de gemeenten de HHT niet altijd besteden aan waar het voor bedoeld is.

Zelf de regie over de eigen zorg

Ondanks dat de methode met de vouchers voor de gemeenten een kostenbesparing op kan leveren, zijn niet alle gemeenten in staat gebleken om de cheques op een goede manier aan de inwoners aan te bieden. Volgens de ANBO is de dienstencheque niet alleen financieel aantrekkelijk, maar biedt het de cliënt ook de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over zijn eigen zorginkoop. Bovendien kunnen op die manier mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg hun baan behouden.

Andere prioriteiten

Uit het ‘Vinger aan de pols’ onderzoek komt naar voren dat 20% van de gemeenten (nog) geen gebruik maakt van het vouchersysteem.Dat komt doordat die gemeenten andere prioriteiten hadden, waardoor de invoering van de dienstencheque vertraging heeft opgelopen.Een andere oorzaak van een vertraagde invoering is het feit dat sommige gemeenten een waslijst aan voorwaarden en eisen stellen aan het gebruik van de vouchers. Cliënten ervaren dit als een drempel en haken in sommige gevallen zelfs af als er te veel administratieve rompslomp gemoeid is met het afnemen van de cheques.

Betere communicatie

Het advies van de ANBO luidt dat er het nodige moet verbeteren aan de communicatie rondom de dienstencheques. Zowel de gemeenten als de cliënten moeten goed in beeld krijgen wat de voordelen van het vouchersysteem zijn. Veel gemeenten tonen op dit moment wel hun goede wil door zich aan te sluiten bij de collectieve online omgeving voor het aanvragen van de cheque. De verwachting is dan ook dat nog dit kalenderjaar in alle gemeenten een goed werkend dienstencheque systeem voorhanden is.

Ook interessant