Nieuws

Digitale zorg voor iedereen

10 september 2014, Supportbeurs

Patiëntenfederatie NPCF is zeer te spreken over de digitale gezondheidsplannen van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. De bewindslieden willen een beter gebruik van digitale zorg in de komende jaren.

Toegang tot medische gegevens
In de komende vijf jaar moet 80 procent van de chronisch zieken toegang hebben tot medische gegevens. Het gaat om het geneesmiddelenoverzicht en testuitslagen. De plannen passen goed bij invoering van een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) voor iedereen. Op termijn moet iedereen zo’n dossier hebben. De patiënt kan zo de regie voeren over zijn of haar eigen situatie.

Digitaal contact tussen patiënt en zorgverlener
De patiëntenfederatie wijst er wel op dat digitalisering van de zorg van twee kanten moet komen. De zorgverleners moeten open staan voor digitale zorg en de patiënt moet er duidelijk om vragen. Uit een meldactie van eerder deze maand blijkt dat patiënten veel meer digitaal contact met de zorgverleners willen, maar dat de dokter nog wel eens de boot afhoudt.

Digitale zorg spaart tijd
Digitalisering in de zorg krijgt langzaam maar zeker voet aan de grond. In de trombosezorg meten steeds meer mensen hun eigen waarden. Ook op andere vlakken kan de patiënt digitaal met de dokter praten. NPCF heeft op haar website in het dossier “Digitale zorg” bijvoorbeeld een filmpje over een vrouw met een moedervlek op haar arm. Ze zoekt in een app wat het kan zijn, maakt een foto en stuurt die digitaal door naar de huisarts. Die bekijkt de vlek en vraagt de huidarts om raad. De vrouw krijgt nog dezelfde dag antwoord. Een enorme besparing van tijd voor alle partijen. De dokter krijgt zo meer tijd voor patiënten die echte lijfelijke zorg nodig hebben.

Alle betrokkenen moeten ermee aan de slag
Digitalisering is ook voor patiëntenfederatie NPCF van belang. De federatie beschikt over ZorgkaartNederland en de Digitale Zorggids die patiënten helpen de juiste zorg te kiezen. Patiënten beginnen thuis achter de computer of tablet al met het kiezen van zorg. De plannen van het ministerie sluiten goed aan bij deze initiatieven van de NPCF. De volgende stap is dat alle betrokkenen in de zorg er mee aan de slag moeten gaan: zorgverleners, patiënten en de omgeving van de patiënt.

Digitale zorg kan mensen helpen om langer thuis te blijven wonen. Voorwaarde is wel dat er voldoende ondersteuning is, bijvoorbeeld van thuiszorg en van de wijkverpleegkundige.
 

Bron: NPCF

Ook interessant