Nieuws

Doe je voordeel met belastingvoordeel!

26 februari 2017, Supportbeurs

Belastingvoordelen voor mensen met ziekte of beperking

Ga je binnenkort (weer) aangifte over je inkomstenbelasting doen? Je persoonlijke situatie is belangrijk of je belasting moet (bij)betalen of terugontvangt. Zaken die een rol spelen zijn je eigen inkomen, het inkomen van je eventuele partner en bijvoorbeeld hoeveel zorgkosten je hebt gemaakt.  

Een handige website met praktische tips die je kan ondersteunen bij je belastingaangifte is Meerkosten.nl van de organisatie IederIn. In duidelijk te begrijpen bewoordingen wordt uitgelegd hoe je het formulier dient in te vullen en aan de hand van rekenvoorbeelden zie je of/hoe je gemaakte kosten kunt terug vragen. Altijd interessant, want dat kan soms oplopen tot een bedrag van honderden euro’s!

Het kan zijn dat door bepaalde aftrekposten je inkomen, dat dient voor het berekenen van je eigen bijdrage voor zorg of andere voorzieningen, lager wordt. En dat kan weer gunstig gevolgen hebben voor je eigen bijdrage; een lager inkomen kan immers betekenen dat er een lagere eigen bijdrage van je verlangd wordt of dat je in aanmerking komt voor meer zorg- of huurtoeslag.

Meerkosten.nl geeft je ook informatie en tips over andere bestaande belastingregelingen waar je je voordeel mee kunt doen. Denk aan de jonggehandicaptenkorting of bijvoorbeeld de startersaftrek als je als ondernemer met een arbeidshandicap een eigen bedrijf bent begonnen.

Naast allerlei belasting gerelateerde zaken zijn er ook andere regelingen die je inkomen extra kunnen ondersteunen. De gemeente kan extra financiële hulp bieden, je kunt in aanmerking komen voor een lagere autobelasting, meer kinderbijslag etc. Ook hierover vind je informatie op Meerkosten.nl.

Handleiding Belastingvoordeel 2016 voor mensen met een beperking of ziekte.pdf 

Bron: IederIn (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte)
Afbeelding: JPstock / Shutterstock.com

Ook interessant