Nieuws

Domotica al onlosmakelijk verbonden met zorg

26 mei 2015, Supportbeurs

Domotica heeft zich de afgelopen jaren zo snel ontwikkeld, dat een zorgsector zónder deze technologie al bijna niet meer voor te stellen is. Het zorgproces kan er sneller en efficiënter door worden en ‘zorg op afstand’ biedt de gebruiker meer mogelijkheden als het gaat om (langer) zelfstandig wonen. Domotica draagt bij aan de kwaliteit van leven van iedereen die meer of minder ondersteuning nodig heeft. Sterker nog, domotica doet dat al ruimschoots!

Toepassing van domotica wordt ook steeds meer een noodzaak: er is immers een trend gaande waarbij grotere zorginstellingen het veld ruimen en cliënten geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen. In deze ontwikkeling wordt een steeds groter beroep gedaan op domotica. Door slimme technologie in te bouwen in het dagelijks leven, komt zelfstandig (blijven) wonen voor meer mensen binnen bereik. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een teleconference-consult met de huisarts, hebben mensen geen hulp nodig om de huisartsenpraktijk te bezoeken.

Ontwikkelingen domotica en e-health gaan hand in hand

Het veelvuldig toepassen van ICT-hulpmiddelen voor zorg op afstand past volledig in de beweging die momenteel gaande is op het vlak van e-health. E-health houdt in dat mensen zelf de regie houden over hun gezondheid door toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en dan vooral internettechnologie. Domotica maakt deze ontwikkeling in de praktijk mogelijk.

De opkomst van e-health en daarbij het aanwenden van domotica, zorgt er wel voor dat de rol van de zorgprofessional een andere vorm aanneemt. In sommige gevallen neemt domotica de taak van de zorgverlener zelfs helemaal over. Hierdoor krijgt de zorgprofessional de ruimte zich te richten op complexere zorgsituaties, waarbij face-to-face interactie noodzakelijk is. Vanzelfsprekend zijn er altijd omstandigheden waarbij rechtstreekse zorg of ondersteuning onmisbaar is.

Open voor mogelijkheden, alert op risico’s

Domotica is dus niet meer weg te denken uit de zorg en lijkt nog veel meer mogelijkheden te bieden. Toch blijft het zaak niet alleen de kansen te benutten, maar ook de risico’s te beperken. Als de zorg meer ‘op afstand’ komt te staan, bestaat het risico van ‘over- of onder medicalisering’. Minister Schippers van VWS haalde als voorbeeld situaties aan waarin patiënten bij gebruik van een e-health-toepassing hun uitkomsten zien afwijken van het ‘gemiddelde’ en dan – onnodig – hun huisarts raadplegen.

Goede begeleiding bij gebruik van e-health-toepassingen is onontbeerlijk. Daarnaast moet voor gebruikers duidelijk zijn welke toepassingen betrouwbaar zijn en wat ze er van kunnen verwachten. Het in april uitgebrachte advies van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) geeft dan ook aan dat “maatregelen nodig zijn om consumenten-e-health veilig en bruikbaar te laten zijn voor mensen en maatschappij” (bron: Skipr). Het advies pleit in het bijzonder voor de ontwikkeling van een kwaliteitskeurmerk voor e-health-toepassingen.

Ook interessant