Druk aan de keukentafel? Nee, hoor!

15.01.2015 | Algemeen nieuws | 3541 keer bekeken

Eigenlijk zou het aan menige keukentafel in Nederland erg druk moeten zijn. Maar uit onderzoek van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANGO) blijkt dat het tot nu toe aan driekwart van die tafels nog akelig rustig is. En dat terwijl de gemeente verplicht is met iedereen die recht heeft op hulp een dergelijk ‘keukentafel’-gesprek te voeren.

WMO 2015

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 is opgenomen dat iedere gemeente een gesprek moet voeren met iedereen die huishoudelijke hulp en/of zorg nodig heeft. Zomaar eenzijdig huishoudelijke hulp stoppen, heeft de rechter in december 2014 als onrechtmatig beoordeeld nadat een echtpaar uit het Friese Dantumadiel een procedure aanspande tegen hun gemeente.

Goede voorbereiding keukentafelgesprek

Wat is een keukentafelgesprek eigenlijk en hoe bereidt u zich hier zo goed mogelijk op voor? Diverse belangenorganisaties voor senioren en mensen met een beperking hebben een checklist of een korte cursus ontwikkeld die moet leiden tot een doelmatig keukentafelgesprek. Een dergelijk gesprek – dat overigens ook op de bank of in de schuur plaats mag vinden! – blijkt namelijk nogal eens tot ontevredenheid te leiden bij degene waar het om gaat.

Wie is er bij het gesprek?

Om te beginnen moeten de volgende personen aan het gesprek deelnemen: de zorgvrager, een vertegenwoordiger van de gemeente, iemand uit de omgeving (bijvoorbeeld mantelzorger) en misschien nog iemand van een belangenorganisatie.  Is de zorgvrager minderjarig? Dan is uiteraard een van de ouders of verzorgers bij het gesprek aanwezig.

Wat wordt er besproken?

Tijdens het gesprek komt aan de orde welke hulpvraag u heeft en wordt er een inventarisatie gemaakt van wat u zelf kunt en welke zaken door uw netwerk opgevangen kunnen worden. Moeten er aanpassingen aan uw woning verricht worden? Dan is het belangrijk dat er een rondje door het huis gemaakt wordt om die aanpassingen goed in kaart te brengen.

Schets een eerlijke situatie

Om te voorkomen dat er tijdens het gesprek misverstanden ontstaan of er verkeerde conclusies getrokken worden, is het zaak om eerlijk te zijn en uw verhaal waar dat kan met voorbeelden en documenten te onderbouwen. Zet voor uzelf precies op een rij waarom u de hulp nodig heeft die u vraagt. Maak uw situatie dus niet erger dan deze is, maar zeer zeker ook niet mooier!

Beschikking naar aanleiding van het keukentafelgesprek

Het verslag dat de vertegenwoordiger van de gemeente maakt naar aanleiding van het keukentafelgesprek krijgt u ter ondertekening voorgelegd. Laat altijd iemand die uw situatie goed kent over uw schouder meekijken voordat u tekent voor akkoord. Herkent u zich niet het verslag? Teken dan alleen voor ‘gezien’ of teken helemaal niet. Het verslag wordt vervolgens gebruikt om te bepalen welke hulp u als dan niet krijgt. De beschikking die daaruit voortkomt, kunt u aanvechten als u het er niet mee eens bent. Dit doet u door bezwaar aan te tekenen. Bent u het er wel mee eens? Dan worden de in de beschikking opgenomen acties in gang gezet.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (2)

Reageren
 • Jaap Modderman
  22.01.2015 - 18:03 uur | Jaap Modderman

  In onze gemeente ging iedereen met 'hh1', zoals ik die ook ontvang, automatisch naar 2,5 uur per week huishoudelijke hulp. Ik zou dus van 6 naar 2,5 uur gaan, maar dan nog zonder 'keukentafelgesprek' ook. Volgens de hulp kan ik met 2,5 uur helemaal niet uitkomen, ik zou vervuilen.
  Nadat ik de zorgaanbieder (TSN) had gebeld kreek ik van hun coördinator te horen dat zij, bij voortzetting van die 6 uren dit dan als organisatie zelf moesten betalen, de gemeente had hun dus opgelegd om naar 2,5 uur terug te gaan. Ik maakte daarop gewag van het keukentafelgesprek en dat ik daar recht op had en pas toen werd mij gewezen op het wijkteam die zich hiermee kon belasten. Ik belde het wijkteam en daar bleek dat TSN nog verzuimd had een 'ondersteuningsplan' te maken. Verder zou dit de volgende morgen al in het wijkteam worden besproken en zou een afspraak voor een gesprek daarna worden gemaakt. Opnieuw in contact met TSN bleek dat het ondersteuningsplan normaal door de hulp en de coördinator van TSN wordt gemaakt, maar dat dit nu maar even telefonisch moest. Er zaten vragen voor me bij die ik beslist niet met mijn hulp zou bespreken, dat werd nu dan voorkomen. A.s. maandag het 'keukentafelgesprek' met het wijkteam dus.
  Ik wil iedereen die in zo'n situatie komt erop wijzen dat je gewoon GEEN genoegen moet nemen met een algemene maatregel van de gemeente. Alle situaties zijn verschillend, alle mensen zijn verschillend en hun omstandigheden zijn uniek. Bovendien is er die jurispudentie, waaruit blijkt dat je niet hoeft te wijken. Eis dat keukentafelgesprek en zorg dat je dat goed voorbereid.

 • H v klaag
  22.01.2015 - 17:57 uur | H v klaag

  Hoi
  Ze kijken toch allen maar naar je inkomen en als dat te hoog is omdat je vrouw werkt, moet je het toch allemaaal zelf betalen

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk