Nieuws

Druk aan de keukentafel? Nee, hoor!

14 januari 2015, Supportbeurs

Eigenlijk zou het aan menige keukentafel in Nederland erg druk moeten zijn. Maar uit onderzoek van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANGO) blijkt dat het tot nu toe aan driekwart van die tafels nog akelig rustig is. En dat terwijl de gemeente verplicht is met iedereen die recht heeft op hulp een dergelijk ‘keukentafel’-gesprek te voeren.

WMO 2015

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 is opgenomen dat iedere gemeente een gesprek moet voeren met iedereen die huishoudelijke hulp en/of zorg nodig heeft. Zomaar eenzijdig huishoudelijke hulp stoppen, heeft de rechter in december 2014 als onrechtmatig beoordeeld nadat een echtpaar uit het Friese Dantumadiel een procedure aanspande tegen hun gemeente.

Goede voorbereiding keukentafelgesprek

Wat is een keukentafelgesprek eigenlijk en hoe bereidt u zich hier zo goed mogelijk op voor? Diverse belangenorganisaties voor senioren en mensen met een beperking hebben een checklist of een korte cursus ontwikkeld die moet leiden tot een doelmatig keukentafelgesprek. Een dergelijk gesprek – dat overigens ook op de bank of in de schuur plaats mag vinden! – blijkt namelijk nogal eens tot ontevredenheid te leiden bij degene waar het om gaat.

Wie is er bij het gesprek?

Om te beginnen moeten de volgende personen aan het gesprek deelnemen: de zorgvrager, een vertegenwoordiger van de gemeente, iemand uit de omgeving (bijvoorbeeld mantelzorger) en misschien nog iemand van een belangenorganisatie.  Is de zorgvrager minderjarig? Dan is uiteraard een van de ouders of verzorgers bij het gesprek aanwezig.

Wat wordt er besproken?

Tijdens het gesprek komt aan de orde welke hulpvraag u heeft en wordt er een inventarisatie gemaakt van wat u zelf kunt en welke zaken door uw netwerk opgevangen kunnen worden. Moeten er aanpassingen aan uw woning verricht worden? Dan is het belangrijk dat er een rondje door het huis gemaakt wordt om die aanpassingen goed in kaart te brengen.

Schets een eerlijke situatie

Om te voorkomen dat er tijdens het gesprek misverstanden ontstaan of er verkeerde conclusies getrokken worden, is het zaak om eerlijk te zijn en uw verhaal waar dat kan met voorbeelden en documenten te onderbouwen. Zet voor uzelf precies op een rij waarom u de hulp nodig heeft die u vraagt. Maak uw situatie dus niet erger dan deze is, maar zeer zeker ook niet mooier!

Beschikking naar aanleiding van het keukentafelgesprek

Het verslag dat de vertegenwoordiger van de gemeente maakt naar aanleiding van het keukentafelgesprek krijgt u ter ondertekening voorgelegd. Laat altijd iemand die uw situatie goed kent over uw schouder meekijken voordat u tekent voor akkoord. Herkent u zich niet het verslag? Teken dan alleen voor ‘gezien’ of teken helemaal niet. Het verslag wordt vervolgens gebruikt om te bepalen welke hulp u als dan niet krijgt. De beschikking die daaruit voortkomt, kunt u aanvechten als u het er niet mee eens bent. Dit doet u door bezwaar aan te tekenen. Bent u het er wel mee eens? Dan worden de in de beschikking opgenomen acties in gang gezet.

Ook interessant