Nieuws

E-health verbetert de zorg van morgen

4 december 2017, Supportbeurs

Elektronische patiëntendossiers, zorgrobots, virtual reality in de zorg, sensoren en domotica… e-health baant zich een weg binnen onze zorg. Het is nog niet de voorspelde hype geworden, maar je merkt dat de zorg steeds digitaler wordt. Volgens Esther Talboom-Kamp is e-health niet dé oplossing voor chronisch zieken maar verbetert het wel de zorg van morgen. Zij doet deze uitspraak naar aanleiding van haar promotieonderzoek.

Meer regie

Esther Talboom-Kamp richtte zich in haar onderzoek met name op de mogelijkheden van e-health voor mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, hartfalen of longziekten. Zij pleit voor blended care, waarbij digitale middelen en innovatieve werkwijzen de traditionele zorg aanvullen. Denk maar aan online communicatie via de smartphone of pc als aanvulling op het face-to-face contact tijdens een consult met je arts. Omdat de komende jaren het aantal chronisch zieken groeit, is e-health als aanvulling op de bestaande zorg volgens haar hard nodig wil de kwaliteit in de zorg op een hoog niveau blijven.

Het grote voordeel van digitale zorgtools is dat patiënten beter in staat zijn om de regie te houden en informatie over hun gezondheidstoestand te ontvangen. “Patiënten krijgen dan meer regie over hun gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om leefstijl of medicijngebruik. Daardoor zullen ze sneller geneigd zijn hun gedrag te veranderen”.

Kansen voor e-health

Ook onderzoeksinstituut NIVEL ziet veel kansen. Samen met Nictiz brengen zij jaarlijks een e-health-monitor uit, die inzicht geeft in hoeverre zorggebruikers en professionals e-health-toepassingen tot hun beschikking hebben en gebruiken. Dit jaar is de monitor aan zijn vijfde jaargang toe, waardoor er een steeds beter beeld is van de uitdagingen én kansen die digitale zorgtoepassingen bieden. Toepassingen zoals bijvoorbeeld het e-consult en online herhaalrecepten bestellen zijn steeds gangbaarder geworden. De belangrijkste conclusie uit de monitor 2017 is om bewust keuzes te maken over het hoe, waarom en voor wie e-health zinvol is.

Net als Esther Talboom-Kamp pleit NIVEL voor een mix van digitale en traditionele zorg, zodat per persoon goed bekeken wordt welke vorm van zorg het beste aansluit en welke middelen er ter beschikking staan. Nictiz-directeur Lies van Gennip: “Om de opschaling van zinvolle e-health te stimuleren zou de focus meer moeten liggen op het bevorderen van gebruik daar waar e-health toegevoegde waarde biedt”.

Online inzage is bijvoorbeeld zo’n digitale toepassing die voordelen inhoudt voor zowel zorggebruikers als professionals. Chronisch zieken vinden het fijn om sneller inzicht te hebben in hun eigen medicatiegegevens en meer betrokken te zijn bij de behandeling. Medisch specialisten ontvangen bijvoorbeeld graag een digitaal medicatieoverzicht van de apotheker als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis. In de ouderenzorg zien zorgverleners meerwaarde van e-health bij het uitvoeren van de dubbele medicatiecontrole. Een tweede zorgverlener controleert dan op afstand of de juiste (dosering van) medicatie wordt toegediend.

Maak platform aantrekkelijker

Eén van de opvallende bevindingen in het promotieonderzoek van Talboom-Kamp is dat mensen het e-health-platform waar zij gebruik van maken vaak te saai vinden. “Patiënten worden vrolijker van games, punten of avatars winnen. Nu klaagden ze dat de toepassingen toegespitst waren op ziekte in plaats van op mogelijkheden”. Een leuker en in de ogen van de gebruiker aantrekkelijker platform kan e-health aantrekkelijker maken en het gebruik ervan stimuleren.

Ook interessant