Nieuws

Een zorgvraag altijd voorzien of voorkomen? Dat gaat niet

10 september 2019, Supportbeurs

Stel je voor: iemand vraagt welke zorgvraag je over tien jaar hebt. Het is heel logisch dat je daar geen precies antwoord op weet. Toch vinden gemeenten soms dat mensen zorg en ondersteuning binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wel hadden kunnen verwachten. Gemeenten wijzen vervolgens een Wmo-aanvraag af. Maar mag dat eigenlijk wel? We hebben immers geen glazen bol die onze toekomst voorspelt.

Een goed voorbeeld is het verhaal van een wat oudere inwoonster van de provincie Drenthe. In 2015 vroeg zij via de Wmo een traplift aan. Haar gemeente wees de aanvraag echter af. Mensen op leeftijd worden nu eenmaal wat minder mobiel en daarom had de vrouw eerder maatregelen moeten nemen… Van zelf investeren in een traplift tot alvast verhuizen. De vrouw ging vervolgens in beroep.

Gebruiken van ‘eigen kracht’

De Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter van Nederland, heeft onlangs uitspraak gedaan in deze zaak. Heeft de gemeente juist gehandeld? Nee, luidt het oordeel. De gemeente moet de aanvraag nogmaals bekijken. Hoe dat zit, leggen we hieronder uit.

Als gemeenten een aanvraag uit de Wmo beoordelen, dan mogen ze tot op zekere hoogte uitgaan van zelfredzaamheid van burgers, vindt de Centrale Raad van Beroep. Vooruit kijken, maatregelen treffen en uitgaan van ‘eigen kracht’, is wel gepast. Maar dat burgers helemaal rekening houden met mogelijke situaties in de toekomst, zodat de Wmo er voor gemeenten maar niet aan te pas komt, dat is onredelijk.

Aanpak in strijd met de Wmo

Er speelt nog meer mee in deze zaak. Ook al weet je dat je ouder wordt of dat sommige beperkingen ernstiger worden, dan nog mag de gemeente niet zomaar Wmo-aanvragen afwijzen, zegt de Centrale Raad van Beroep. Doen ze dat wel, dan betekent dat veel groepen mensen – niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een beperking – uitgesloten zijn van maatwerk vanuit de Wmo.

En hoewel de Wmo uitgaat van eigen kracht en zelf vooruit denken, maken maatwerk en gepaste zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft óók onderdeel uit van de Wmo. Uitsluiting van bepaalde groepen mensen is dus in strijd met deze wet, benadrukt de Centrale Raad van Beroep. Een herziening zoals de zaak rondom de traplift is dus op zijn plaats.

Je staat er niet alleen voor!

Ben je het niet eens met een beslissing van je gemeente over een Wmo-aanvraag of ben je over iets anders ontevreden rondom een zorgvraag en de Wmo, dan kan het zich lonen wanneer je ertegenin gaat. Je staat in elk geval niet machteloos en hebt meerdere opties: een klacht indienen, bezwaar maken, en meer. In dit artikel lees je er meer over.

Ook interessant