Nieuws

Experimenten sleutelvrije thuiszorg en integraal gezins-pgb

29 augustus 2017, Supportbeurs

De zorg moet efficiënter en daarmee goedkoper worden, maar ook gemakkelijker voor de zorgvragers en hen meer eigen regie geven. In steeds meer gemeenten starten pilots om dit te realiseren. Nieuwe proeven zijn sleutelvrije thuiszorg in Wijk bij Duurstede en een integraal gezins-pgb in Zwolle.

Thuiszorg medewerkers zonder sleutelbos

Wijkverpleegkundigen in Wijk bij Duurstede testen een speciale app, waarmee de deur van hun cliënten digitaal geopend wordt. Als de app goed blijkt te functioneren, zijn uiteindelijk ‘gewone’ sleutels in de thuiszorg niet meer nodig. Groot voordeel daarvan is dat sleutels niet meer zoek kunnen raken. “Uit onderzoek van TNO blijkt dat sleutelgebruik in sommige thuiszorgorganisaties meer dan tien procent van de tijd van het zorgpersoneel in beslag neemt”, aldus wethouder Jeroen Brouwer. Uiteindelijk doel van het experiment is dan ook vooral tijdwinst. Een ander bijkomend voordeel is dat zorgverleners in geval van nood snel(ler) bij de zorgvrager naar binnen kunnen.

Bij cliënten die deelnemen aan het experiment is een elektronisch systeem in de deur aangebracht. Met dit systeem openen zorgverleners de deur en sluiten die bij vertrek weer af. Het is de cliënt/bewoner die de zeggenschap heeft wie al dan niet toegang krijgt tot zijn huis.

Per gezin één integraal pgb

De gemeente Zwolle heeft zich in Den Haag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gemeld als pilot-kandidaat voor een integraal gezins-pgb. Gezinnen die een beroep doen op zorg uit verschillende zorgwetten krijgen hulp van de gemeente.  De meest ultieme situatie is als een dergelijk gezin één budget krijgt voor alle zorg die nodig is en niet zoals nu het geval is een apart zorgbudget per persoon.

,,De zorg op elkaar laten aansluiten is enorm lastig, maar dit  probleem wordt nu nog bij inwoners neergelegd. Sommige mensen hebben er een weektaak aan. Als zo’n persoon omvalt, ben je nog verder van huis. De gezinnen zijn bij het sociaal wijkteam bekend, praat met ze over de mogelijkheid hoe dit te organiseren. Dan is het niet langer alleen het probleem van de inwoners, maar ook van de gemeente”, aldus Wietse de Boer (raadslid Christen Unie). 

Meer regie en minder administratie

De gemeenten Delft en Woerden testen momenteel een dergelijk intergraal pgb, waarmee hun kwetsbare inwoners meer zelfregie en keuzemogelijkheden krijgen en minder administratieve rompslomp. De gemeenten en vele (zorg)organisaties werken samen om deelnemers te ondersteunen die gebruik maken van twee of meer regelingen.  De deelnemers/deelnemende gezinnen ontvangen één budget, dat zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor ondersteuning rond passend onderwijs, werk en inkomen, Wmo, thuiszorg en andere zorgzaken. Dubbele aanvragen en verantwoordingen behoren tot de verleden tijd.


Ook interessant