Nieuws

Fors minder Wajong-uitkeringen toegekend

7 januari 2016, Supportbeurs

Voor het eerst sinds 15 jaar is het totaal aantal jongeren dat een Wajong-uitkering ontvangt gedaald. De Wajong is er voor hen die door langdurige ziekte of een handicap arbeidsongeschikt zijn en nooit meer kunnen werken.

Aanscherping regels Wajong

Tegenwoordig krijg je alleen nog een Wajong-uitkering als het UWV je heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat je als jongere echt niet aan het arbeidsproces kunt deelnemen. Kun je dit wel in meer of mindere mate, dan moet je je als jonggehandicapte wenden tot de gemeente waar je woont. De gemeente bepaalt vervolgens of je voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt en geeft ondersteuning en begeleiding in je zoektocht naar het vinden van een baan. Mede door de veranderingen in de Wajong, stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog altijd.

Of je als jonggehandicapte ook echt een bijstandsuitkering ontvangt hangt af van je woonsituatie. Heb je huisgenoten met een inkomen, dan kan de gemeente je korten op je bijstandsuitkering of kom je hiervoor helemaal niet in aanmerking.

Daling aantal ‘nieuwe’ Wajongers

Door de wetwijziging zijn er vorig jaar fors minder Wajong-uitkeringen aan jongeren toegekend. In 2014 stond de teller op ruim twintigduizend nieuwe Wajongers, vorig jaar waren dat er nog maar ruim tweeduizend. Een daling van zo’n 90 procent.

Ook interessant