Gaat aftrekpost voor ziektekosten veranderen?

03.08.2017 | Algemeen nieuws | 3956 keer bekeken
Gaat aftrekpost voor ziektekosten veranderen?

Als het aan het kabinet ligt, gaat de aftrekpost voor ziektekosten op de schop en wordt versoberd. In 2014 werden er negenhonderd duizend aangiften voor aftrek van ziektekosten verwerkt door de belastingdienst. Het blijkt een populaire regeling die bovendien fraudegevoelig is. De aftrekpost voor ziektekosten kost zo’n 290 miljoen euro per jaar, het nieuwe kabinet moet beslissen dit budget onveranderd blijft.

Nieuwe regeling aftrek ziektekosten

Op dit moment is er nog weinig bekend over de nieuwe regeling die het kabinet voor ogen heeft. De exacte inhoud zal tegen het eind van dit jaar duidelijk(er) worden en moet daarna nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer. Op zijn vroegst wordt een verandering dan ook pas vanaf 2020 verwacht.
Alleen chronisch zieken en mensen met een beperking zouden van de nieuwe regeling gebruik moeten kunnen maken. Zij moeten in ieder geval niet slechter af zijn dan nu.
Idee is dat zij niet zoals tot nu toe gebruikelijk zelf de aftrekpost opvoeren, maar dat de input van gegevens van bijvoorbeeld zorgverleners komt.

Gaat nieuwe regeling er wel komen?

Of er ook daadwerkelijk een nieuwe regeling gaat komen is nog allerminst zeker; het blijkt dat het voor de huidige regeling ‘aftrekpost voor ziektekosten’ al moeilijk is ‘chronisch zieken en gehandicapten’ goed te omschrijven. Een correcte omschrijving is van groot belang om ook in de toekomst te waarborgen dat de compensatie terecht komt bij juist die personen waar die voor bedoeld is.
Bovendien: als het in de nieuwe regeling zo wordt dat de zorgverleners de juiste gegevens  aanleveren aan de belastingdienst, dienen deze uiteraard tijdig beschikbaar te zijn voor verwerking. Dit betekent extra administratief werk voor de zorgverleners.

Fraudegevoelig

In praktijk blijkt dat er van de huidige regelging voor aftrekpost voor ziektekosten onbedoeld gebruik wordt gemaakt en er fraude plaatsvindt. Opvallend; bij veel fraudegevallen zijn adviseurs betrokken, naar een aantal van hen doet de belastingdienst inmiddels onderzoek. Hoe dan ook blijft de belastingplichtige te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar aangifte en loopt met het plegen van fraude de kans beboet te worden. In 2015 bleken 35.000 aangiften niet juist en volgde een navorderingsaanslag door de fiscus.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (4)

Reageren
 • 17.08.2017 - 18:48 uur | Joze Ses

  Dat bedoel ik nu met misbruik maken. Bedragen die voor niemand zijn te declareren toch declareren. En hiervan zijn de echte chronisch zieken en mensen met beperkingen de dupe. Zo gaat het altijd. Bah.... Ik kan mij indenken dat die zoon zegt: je moet verantwoording dragen waarvoor je staat. wat wel en niet mag.

 • 17.08.2017 - 14:37 uur |

  Verbaast me niks dat er adviseurs bij fraude betrokken zijn. Toen ik de financien voor mijn oude, zieke ouders ging doen bleek dat hun boekhouder al jaren het eigen risico voor de zorgverzekering opvoerde als ziektekosten, ook toen dat allang niet meer mocht. Heb er nog een hele discussie met hem over gehad en geeist dat hij de belastingaangifte volgens de wettelijke regels invulde. Nu doe ik het zelf wel.

 • 17.08.2017 - 11:24 uur | Joze Ses

  Ik vind dit een goed artikel om ze nu toch toegeven dat chronisch zieken en mensen met beperkingen veel extra ziektekosten hebben. Anders hoefde het niet veranderd te worden. Is het nu zo moeilijk door middel van medische verklaring van de behandelende ziekenhuis arts - internist, bij de belastingdienst deze doelgroep te compenseren? Dit is een groep met de minste inkomsten en de meeste uitgaven. Het is voor deze groep moeilijk om mee te doen aan de samenleving. De praatjes van het kabinet zijn mooi maar in werkelijkheid is het heel anders.

 • 17.08.2017 - 11:15 uur | Joze Ses

  Chronisch zieken met beperkingen en of gehandicapten hebben veel en veel extra ziektekosten, een opeenstapeling aan ziektekosten. Vind het zo gemeen dat hier misbruik van gemaakt wordt, nu hebben de echte er onder te lijden terwijl die al zoveel hebben ingeleverd door hun beperkingen en afhankelijkheid. Er zijn geen toeslagen meer voor deze doelgroep, al is er een duidelijke medische indicatie. Je wordt gewoon ook gewantrouwd. Is er nu niet een mogelijkheid te vinden dat deze doelgroep een tegemoetkoming ontvangt, zonder dat een ander die er geen recht op heeft daar gebruik van zal maken? Dat deze groep echt toe want het gaat om mensen die op lichamelijk - geestelijk en financieel vlak heel veel moeilijkheden in het leven onder vinden. En meestal geen mogelijkheid om dit door werk te compenseren.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk