Nieuws

Gaat aftrekpost voor ziektekosten veranderen?

2 augustus 2017, Supportbeurs

Als het aan het kabinet ligt, gaat de aftrekpost voor ziektekosten op de schop en wordt versoberd. In 2014 werden er negenhonderd duizend aangiften voor aftrek van ziektekosten verwerkt door de belastingdienst. Het blijkt een populaire regeling die bovendien fraudegevoelig is. De aftrekpost voor ziektekosten kost zo’n 290 miljoen euro per jaar, het nieuwe kabinet moet beslissen dit budget onveranderd blijft.

Nieuwe regeling aftrek ziektekosten

Op dit moment is er nog weinig bekend over de nieuwe regeling die het kabinet voor ogen heeft. De exacte inhoud zal tegen het eind van dit jaar duidelijk(er) worden en moet daarna nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer. Op zijn vroegst wordt een verandering dan ook pas vanaf 2020 verwacht.
Alleen chronisch zieken en mensen met een beperking zouden van de nieuwe regeling gebruik moeten kunnen maken. Zij moeten in ieder geval niet slechter af zijn dan nu.
Idee is dat zij niet zoals tot nu toe gebruikelijk zelf de aftrekpost opvoeren, maar dat de input van gegevens van bijvoorbeeld zorgverleners komt.

Gaat nieuwe regeling er wel komen?

Of er ook daadwerkelijk een nieuwe regeling gaat komen is nog allerminst zeker; het blijkt dat het voor de huidige regeling ‘aftrekpost voor ziektekosten’ al moeilijk is ‘chronisch zieken en gehandicapten’ goed te omschrijven. Een correcte omschrijving is van groot belang om ook in de toekomst te waarborgen dat de compensatie terecht komt bij juist die personen waar die voor bedoeld is.
Bovendien: als het in de nieuwe regeling zo wordt dat de zorgverleners de juiste gegevens  aanleveren aan de belastingdienst, dienen deze uiteraard tijdig beschikbaar te zijn voor verwerking. Dit betekent extra administratief werk voor de zorgverleners.

Fraudegevoelig

In praktijk blijkt dat er van de huidige regelging voor aftrekpost voor ziektekosten onbedoeld gebruik wordt gemaakt en er fraude plaatsvindt. Opvallend; bij veel fraudegevallen zijn adviseurs betrokken, naar een aantal van hen doet de belastingdienst inmiddels onderzoek. Hoe dan ook blijft de belastingplichtige te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar aangifte en loopt met het plegen van fraude de kans beboet te worden. In 2015 bleken 35.000 aangiften niet juist en volgde een navorderingsaanslag door de fiscus.

Ook interessant