Nieuws

Geen thuiszorg nodig

26 september 2013, Supportbeurs

Auteur: Betsy de Keizer

Jezelf zo lang mogelijk verzorgen met bestaande technieken en hulpmiddelen

Een gedeelte van de AWBZ wordt overgeheveld naar de WMO. De uitvoering van de WMO wordt gedaan door gemeenten, die daar een veel lager budget voor krijgen. Niet elke gemeente weet nu al precies hoe ze alles wat op hen  afkomt ook goed kunnen  be- en afhandelen.
Één ding is zeker: de zorgvraag zal toenemen terwijl het aantal zorgverleners onvoldoende is om aan die zorgvraag tegemoet te komen.

In alle media wordt steeds meer duidelijk gemaakt dat mensen die hulp c.q. zorg nodig hebben eerst moeten kijken of kinderen, verdere familie en buren die zorg kunnen verlenen en als dat niet lukt, ja dan…..

Ik geef lezingen aan ouderenbonden, probusclubs, sociëteiten etc. en daar wordt mij steeds meer duidelijk dat mensen juist geen beroep willen doen op hun naasten. Men wil zelf-supporting zijn!

Uit onderzoek blijkt dat 87 % van de 65-plussers in het eigen huis willen blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben.

En dankzij de techniek en allerlei hulpmiddelen kan men heel lang zelf de regie houden over het eigen leven, zonder een beroep te hoeven doen op de directe omgeving of thuiszorg.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Na een lezing kwam er een mevrouw naar mij toe en vroeg om meer informatie over het Aqua-toilet.

Na ongeveer drie maanden belde ze mij op. Ze zei:  ‘u heeft mijn leven veranderd’. Ik keek er wel even van op.

Wat was het geval. Deze mevrouw had drie keer per week thuiszorg. Nu had ze nogal eens last van diarree. Als ze ’s morgen thuiszorg had gehad en ze had ’s middags diarree, dan belde ze alle afspraken voor de volgende dag af, omdat ze bang was dat ze onfris rook.

Ze  heeft toen naar aanleiding van mijn lezing een aqua-toilet aangeschaft, waardoor ze na elke toiletgang met warm water wordt schoongespoeld en daarna met warme lucht wordt gedroogd zodat ze zich lekker fris voelt.

Inmiddels heeft ze i.p.v. drie keer per week nog maar één keer per week thuiszorg. Ze wil het nog een maand aanzien, maar dan helemaal met thuiszorg stoppen omdat het niet meer nodig is.

Ze zei: ‘ik voel me zo vrij. Elke morgen als de thuiszorg zou komen zat ik om half acht te wachten. Soms kwam de verzorgster vroeg, soms wat laat.  Het zijn   aardige verzorgsters, daar wil ik niets van zeggen. Maar nu ben ik weer helemaal zelfstandig en kan ik zonder hulp. Geweldig!’

Juist de persoonlijke verzorging wil men zelf blijven doen. Dankzij de techniek en allerlei hulpmiddelen kan  dat ook. Dat beperkt ook de zorgkosten.

Het is goed als mensen zich oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om comfortabel en zelfstandig te blijven wonen in het eigen huis. Dat is wat 87 % van de 65-plussers willen.

Artikel door Betsy de Keizer

Ook interessant