Nieuws

Geen vraag te gek voor de Mezzo Mantelzorglijn

5 april 2018, Supportbeurs

“We zien dat de zorg verandert. Er wordt steeds meer van de burger zelf
gevraagd. Je kunt niet meer afwachten totdat je iets overkomt en verwachten dat
de gemeente alles voor je oplost. Die tijd ligt achter ons. Iedereen krijgt met
mantelzorg te maken.”

Aan het woord is Ginette Klein van de Mantelzorglijn. Zij en haar collega’s
zijn vorig jaar vierduizend keer gebeld met de meest uiteenlopende vragen. De Mezzo Mantelzorglijn is aanwezig op het event Support dat van 30 mei tot en met 2 juni in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden.

Mantelzorg is een hot item. Mensen worden ouder, blijven steeds
langer thuis wonen en hebben steeds meer zorg nodig. Het gaat hier niet alleen
om professionele zorg door wijkverpleging of buurtteams, maar ook om zorg die
wordt gegeven aan een naaste. De belangenbehartiger van deze steeds groter
wordende groep is Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor
een naaste. Eén van de activiteiten van Mezzo is de Mantelzorglijn.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt 75 procent van de zorg
thuis geleverd door mantelzorgers. Met 80 procent van de 4,4 miljoen
mantelzorgers gaat het over het algemeen goed. Samen met hun eigen netwerk,
wijkverpleging, huisarts en huishoudelijke hulp redden zij zich. 10 procent van
de mantelzorgers is (zwaar) overbelast. We hebben het hier over zo’n 450 duizend
mensen. Mezzo schat in dat nog eens tien procent dicht tegen overbelasting
aanzit.

Wat gaat de Mezzo
Mantelzorglijn doen op Support?

“Geheel in lijn met onze
missie kunnen mensen op Support ons vragen stellen. Als het goed is krijgen ze
daar gelijk antwoord op, is het wat ingewikkelder dan komen we er later op
terug. Wat mensen niet weten is dat ook de Mezzo Academie bestaat met trainingen
en workshops voor mantelzorgers en professionals. Op Support geven we tweemaal
zo’n training. ‘Samenwerken met mantelzorgers’ en
‘Mantelzorgers, zorg goed voor
jezelf’.

Waarover wordt het meest gebeld naar de Mezzo
Mantelzorglijn?

“Op de eerste plaats
staan vragen over financiën. ‘Ik ga drie keer per week naar mijn moeder die
vijftig kilometer verderop woont. Kom ik in aanmerking voor een vergoeding van
de reiskosten?’ ‘Ik neem mijn ouders in huis, wat betekent dat financieel,
worden zij gekort op hun uitkering, wat betekent het voor mij?’”

Nog meer?

“We krijgen ook veel
vragen over de versnippering van zorg, dan gaat het met name over
‘bij-welk-loket-moet ik zijn-vragen. Bij de gemeente of de zorgverzekeraar. Je
ziet dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. We zien ook dat
mensen gebukt gaan onder de regeldruk. Het is lang niet allemaal even duidelijk
en even makkelijk. Stel dat jij als mantelzorger bij je moeder gaat inwonen. Wat
gebeurt er als zij overlijdt, moet je als dochter dan het huis uit.”

Je moet wel overal verstand van hebben?

“Dat is zo. Het varieert van financiën en wonen tot regelgeving
en uitkering. Daarnaast moet je empatisch goed ontwikkeld zijn. De mensen achter
de telefoon weten hoe het werkt. Ze moeten van alle markten thuis zijn, goed de
weg weten in de regelgeving en zicht hebben op het hele veld. Daarnaast hebben
we ook een afdeling Juridisch Advies voor als mensen echt vastlopen en
bijvoorbeeld formeel bezwaar willen maken tegen een beslissing. Als je als
mantelzorger lid bent van de vereniging kun je een gratis beroep doen op die
service.”

Je hoort dat mantelzorgers steeds
zwaarder worden belast. Merk je dat aan de telefoon?

“Het verschilt heel erg.
Veel mensen doen het en krijgen daar ook weer extra energie voor terug. Je hoort
dan ‘Mijn ouders hebben vroeger voor mij gezorgd, ik ben blij dat ik iets terug
kan doen’. We zien natuurlijk ook wel dat het zwaar kan worden voor mensen.
Daarom adviseren we altijd op tijd hulp in te roepen van professionals zodat je
er zelf niet aan onderdoor gaat.”

“We zien – bijvoorbeeld bij paren waarvan de partner dementerend is –
dat de mantelzorger zo druk is dat zelfs zijn of haar wekelijkse bridgeavond te
veel is en uiteindelijk wordt opgegeven. Zonde, want de mantelzorger moet ook
soms even op adem kunnen komen. Je voorkomt dat door tijdig hulp in te roepen.
Daarnaast maken we ons als Mezzo hard voor Respijt-hulp. Daarover hebben we
onlangs nog een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om de inzet van
professionele hulp zodat de mantelzorger wel elke week naar de bridgeavond kan
of een keer op vakantie kan in de wetenschap dat thuis de zorg goed is
geregeld.”

Hoe vaak wordt de Mezzo
Mantelzorglijn gebeld?

“Afgelopen jaar hebben we
vierduizend telefoontjes beantwoord. Twee jaar daarvoor waren dat zesduizend
telefoontjes. Dat was het jaar waarin taken werden overgeheveld naar de
gemeenten, de veelbesproken Wmo. De gemeenten kregen meer taken, en er was
minder geld beschikbaar. In die tijd was er vooral veel onduidelijk, zowel voor
mantelzorgers als ook bij gemeenten.”

Nog iets opvallends gezien in de
mantelzorg-wereld?

“Je ziet her en der nieuwe
initiatieven. Ik zie bedrijven die tegen een relatief laag bedrag vervangende
zorg aanbieden. Ik word wel blij van dit soort ontwikkelingen, waarbij je
natuurlijk wel moet oppassen dat dit niet alleen is weggelegd voor mensen met
geld. We moeten niet naar een situatie toe waarin de overheid alles aan de markt
overlaat. Het grote besef van de laatste vijf jaar is natuurlijk wel dat je
naast hulp van de gemeente ook zelf zaken zult moeten oplossen, samen met je
omgeving.”

De Mezzo Mantelzorglijn is aanwezig op het event Support, bezoekers kunnen vragen stellen aan de medewerkers.

Nog niet ingeschreven voor een bezoek aan de beurs Support?
Registreer je hier voor gratis toegang >

Daarnaast verzorgt de Mezzo Academie tweemaal een training voor mantelzorgers en professionals, te weten ‘Samenwerken met mantelzorgers’ en ‘Mantelzorgers, zorg goed voor jezelf’.

Meld je aan voor de training ‘Samenwerken met mantelzorgers’ op 31 mei >
Meld je aan voor de training ‘Mantelzorgers, zorg goed voor jezelf’ op 2 juni >

Ook interessant