Nieuws

Gegevens NIVL goed bruikbaar voor monitoring VN-verdrag

10 mei 2016, Supportbeurs

Uitstel werd geen afstel; half april kwam dan ein-de-lijk de wettelijke basis voor het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Toegankelijkheid wordt de norm, maar het zal nog jaren duren voor alle aanpassingen zijn doorgevoerd en mensen met een beperking en/of chronische ziekten volledig kunnen participeren in onze samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt op dit moment de praktische kant van het VN-verdrag en krijgt daarbij hulp van het NIVEL.

Panelleden

Het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, verzamelt onder meer informatie over maatschappelijke participatie in Nederland. Zo organiseert het NIVEL al jaren regelmatig panels voor chronisch zieke en functiebeperkte mensen. Tijdens deze vraagrondes probeert het instituut inzicht te krijgen in het dagelijks leven van de panelleden. Men peilt onder meer hun vraag naar werk, vrijwilligersactiviteiten, dagbesteding en ondersteuning en onderzoekt de obstakels die het panel ervaart op de arbeidsmarkt.

Indicatoren

De onderzoekers van het College voor de Rechten van de Mens gebruiken voor hun monitor een deel van de gegevens van het NIVEL. Zo concentreert het College zich op indicatoren die een aantal artikelen uit het VN-verdrag weerspiegelen. Die indicatoren zijn weer gebaseerd op de uitgebreide informatie van het NIVEL. Doordat dit onderzoeksinstituut al jarenlang gegevens verzamelt, is het mogelijk om het belang van sommige verdragsartikelen direct aan te tonen. Men kan bijvoorbeeld meten of functiebeperkte mensen door de jaren heen minder belemmeringen zijn gaan ervaren en of hun positie in de samenleving is verbeterd.

Gegevenstekort

Momenteel beschikt het NIVEL over informatie omtrent maatschappijparticipatie van mensen in het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG), het Panel Samen Leven (PSL), en het Panel Psychisch Gezien (PPG) van het Trimbos-instituut. Er ontbreken echter nog belangrijke gegevens voor een volledige monitor van het VN-verdrag voor mensen met een functiebeperking. Zo is er te weinig bekend over jongeren en zintuiglijk beperkte mensen. Het is van groot belang om alle mensen die het VN-verdrag direct aangaan op korte termijn te bereiken. NIVEL doet dan ook een oproep aan alle jongeren met een beperking en mensen met een zintuigelijke beperking om zich aan te melden en deel te nemen aan hun onderzoek.

Ook interessant