Nieuws

Gehandicapte hbo-student wordt achtergesteld?

27 mei 2016, Supportbeurs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft onderzocht wat de financiële gevolgen voor studenten zijn die door hun handicap langer over hun studie doen. De LSVb komt tot de conclusie dat hogescholen in een dergelijke situatie minder financiële ondersteuning bieden dan universiteiten. Het verschil kan maandelijks honderden euro’s bedragen.

Alle hogescholen en universiteiten moeten studenten met een functiebeperking financiële ondersteuning bieden. Echter, de hoogte van deze ondersteuning is niet wettelijk vastgelegd. Sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel aan het begin van het schooljaar 2015/2016 bestaat er onduidelijkheid, aldus de LSVb. ,,Alle studenten met een functiebeperking hebben recht op dezelfde financiële ondersteuning, dit mag niet verschillen per onderwijsinstelling”, zegt Stefan Wirken, voorzitter van LSVb.

Voorheen werd de financiële ondersteuning in de meeste gevallen gebaseerd op de hoogte van de basisbeurs. Sinds begin van dit schooljaar deze niet meer bestaat, variëren de bedragen van 100 tot 450 euro per maand.

De Vereniging Hogescholen gaat tegen de conclusie van de LSVb in. ,,De bewering dat hbo-studenten worden achtergesteld, is onjuist”, zegt een woordvoerder. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf, zegt dat de studenten van de LSVb hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Hij baseert zich hierbij op de jaarverslagen van de hogescholen.

Volgens de woordvoerder is het aantal studenten dat een beurs aanvraagt bij hogescholen wel lager dan bij universiteiten. ,,Dat verklaart waarschijnlijk het vertekende beeld dat de LSVb schetst. Waarom er minder aanvragen worden gedaan, weten we niet.”

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking onder druk staat door het nieuwe leenstelsel.

Ook interessant