Nieuws

Gemeentelijke websites niet erg toegankelijk…

1 juni 2015, Supportbeurs

Als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking, denk je allereerst aan gebouwen en openbaar vervoer. Maar aan de toegankelijkheid van gemeentelijke websites valt volgens recent onderzoek ook nog het een en ander te verbeteren. 

Onderzoek naar toegankelijkheid van publieke websites

Zo is de website van bijvoorbeeld  de gemeente Amsterdam niet erg gebruikersvriendelijk voor mensen met een beperking. Daarbij wordt er nergens blijk gegeven van enige verbetering of pogingen daartoe in de nabije toekomst. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan op initiatief van het College voor de Rechten van de Mens.

De normen voor publieke websites sinds 1 januari

Waar moet een website met een publieke (lees: overheids-) functie allemaal aan voldoen? Daarvoor gelden de volgende aanwijzingen:

– visuele informatie zoals afbeeldingen en tabellen, dienen niet alleen ondersteund te worden door tekst, maar ook toegankelijk te worden gemaakt door middel van tekst;

– een geplaatste link moet ook voor mensen met een visuele beperking logisch zijn. Zij krijgen deze namelijk zonder visuele ondersteuning voorgelezen;

– het beeld moet genoeg kleurcontrasten bevatten, zodat slechtzienden en kleurenblinden voldoende onderscheid kunnen maken tussen de verschillende kopjes en buttons;

Meerderheid van gemeentes scoort slecht

De gemeente Amsterdam is helaas bij lange na niet de enige gemeente die slecht scoort op toegankelijkheid van haar website. Het onderzoek toont aan dat dat geldt voor de meeste gemeentelijke websites. Dat resultaat mag verbazingwekkend genoemd worden, aangezien overheidssites al vanaf 1 januari van dit jaar dienen te voldoen aan de hierboven geschetste richtlijnen.

Verbetering van de situatie

In het onderzoek werden de websites van bijna 400 gemeenten meegenomen en daarvan voldeed maar 7% aan de gestelde normen. Maar liefst 6 van elke 10 sites zijn ronduit ontoegankelijk voor mensen met een beperking. Met name mensen met een visuele en/of motorische handicap kunnen met deze sites niet of nauwelijks uit de voeten. Hierbij moet wel aangetekend worden dat deze gemeenten aangeven dat er gewerkt wordt aan verbetering van de situatie. Bij 30% van de gemeenten met een ontoegankelijke site, ontbreekt een dergelijke verklaring.

Websites kleine gemeentes toegankelijker

Het lijkt erop dat naarmate de gemeente groter is, de website ontoegankelijker is. De kleinere gemeenten doen het namelijk verbluffend goed in het onderzoek. Van de grote gemeenten heeft Tilburg als enige een website die naar behoren functioneert voor mensen met een beperking.
De gemeente Amsterdam voert ter verdediging aan dat alleen de basis website van de stad is onderzocht. De websites van de stadsdelen zouden beduidend beter scoren op toegankelijkheid.

Ook interessant