Nieuws

Gemeenten experimenteren met i-Pgb en zorg

15 juni 2017, Supportbeurs

‘Het leven bestaat niet uit losse onderdelen, maar is één geheel. Zorg moet daarop aansluiten.’ Met die gedachte zijn de gemeenten Delft, Woerden en Zoetermeer aan de slag gegaan om zorg gemakkelijker te maken voor hun bewoners. Delft en Woerden testen momenteel een zogenaamd integraal persoonsgebonden budget (i-Pgb); Zoetermeer doet een proef met gecombineerde zorg en huishoudelijke hulp. Twee interessante projecten, die de burger vooral meer regie moeten geven.

Delft en Woerden: één Pgb voor alle ondersteuning

Levensbreed totaalbudget

De gemeenten Delft en Woerden willen alle regels en geldstormen rondom het Persoongebonden budget (Pgb) met elkaar verbinden. Daarom is er één integraal Pgb ontwikkeld. Dat Pgb moet zorgen voor meer samenhang tussen de Wmo, Wlz, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet, maar ook tussen bijvoorbeeld de Wajong en de leerplichtwet. Kortom, het wordt één levensbreed totaalbudget voor ondersteuning.

Meerdere voordelen

Dankzij het integrale Pgb krijgen bewoners meer autonomie en keuzes en hebben ze minder last van administratieve rompslomp. Verder is het nieuwe Pgb volgens de gemeenten Delft en Woerden een ideale manier om een kwetsbaar persoon te ondersteunen. Ook is het integrale Pgb financieel aantrekkelijk en verhoogt het de participatie en het geluk van veel mensen. Bovendien zorgt het Pgb voor een betere samenwerking tussen organisaties binnen het sociale domein.

Zo werkt het i-Pgb

Het integrale Pgb (i-Pgb) werkt zo: deelnemers ontvangen een budget, dat zij kunnen gebruiken voor ondersteuning in verschillende zorgvragen en leefgebieden. Omdat ze één budget krijgen, zijn er geen dubbele aanvragen en verantwoordingen meer. Ook zijn er minder beperkingen; inwoners mogen veel meer zelf bepalen hoe zij hun geld besteden. Het integrale Pgb wordt momenteel getest. De ervaringen van budgethouders zijn binnen die test bepalend.

Eerste reacties positief

De eerste reacties van de deelnemers zijn positief. Vooral mensen die eerder geen Ppb hadden of zorg in natura ontvingen, zijn enthousiast. Wel wordt duidelijk dat het integrale Pgb even wennen is voor zowel deelnemers als (zorg)organisaties. In Nederland hebben we immers heel lang gewerkt met ondersteuning vanuit afzonderlijke domeinen. De testresultaten geven dan ook aan dat er aanvullend onderzoek nodig is. Het plan is echter om het integrale Pgb in het najaar in te voeren.

Zoetermeer: combinatie van zorg en huishoudelijke hulp

‘Verzorgd Thuis’

De gemeente Zoetermeer is momenteel bezig met het project ‘Verzorgd Thuis’. In dat project worden huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding uitgevoerd door slechts één persoon. Het project is belangrijk, omdat de gemeente verwacht dat mensen in de komende jaren meer ondersteuning nodig hebben. Binnen die ondersteuning moet de cliënt centraal staan en niet regels en financiën, zoals dat nu vaak het geval is.

Meer oog voor de cliënt

Er komen op dit moment verschillende organisaties en zorgprofessionals bij mensen thuis. Hun samenwerking is vaak niet optimaal. Met ‘Verzorgd Thuis’ wil de gemeente Zoetermeer de kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren. Minder verspreide hulp, minder haast, meer oog voor de cliënt. Vijftig cliënten en dertig medewerkers doen mee aan het project.

Zo werkt het

‘Verzorgd Thuis’ werkt zo: de cliënt en de medewerker stellen een ondersteuningsplan op, met daarin alle afspraken over zorg en huishoudelijke hulp. Er is per wijk in Zoetermeer één zorgteam. Vanuit dat team komt één vast persoon de cliënt ondersteunen. Iedere maand moet het aantal uren zorg en hulp worden bijgehouden. Wel moeten budgethouders voor de zorg en hulp nog aparte verantwoording afleggen aan zorgverzekeraars en gemeenten. Dat wordt in 2018 wellicht afgeschaft.

Positieve eerste resultaten

De eerste resultaten zijn positief: cliënten lijken gelukkiger met de nieuwe werkwijze. Volgens hen is de planning logischer en overzichtelijker. Voor veel medewerkers is hun nieuwe rol echter even wennen. Zorgverzekeraars vinden het project weer heel interessant. Het levert namelijk kwalitatieve zorg tegen lagere kosten. Ondanks de overwegend positieve reacties is het op dit moment nog onduidelijk of ‘Verzorgd Thuis’ een vervolg krijgt.

Wat vind jij van de twee initiatieven? Laat het weten wat een reactie!

Ook interessant