Nieuws

Gemeenten krijgen moeilijk zicht op zorgmijders Wmo

16 november 2016, Supportbeurs

Begin 2016 rapporteerden Binnenlands Bestuur en Ieder(in) dat 25% van de Nederlandse zorgvragers afziet van zorg door de hoge eigen bijdrage. Ook zou de informatievoorziening rondom de Wmo onder de maat zijn. Diverse gemeenten namen vervolgens maatregelen. Uit nieuw onderzoek van ZorgmarktAdvies blijkt echter dat de problemen nog niet zijn opgelost.

Zorgmijding

Zo komt zorgmijding, oftewel het bewust vermijden van zorg, toch nog voor in Nederland. Financiële redenen spelen daarbij vaak een rol. De onderzochte gemeenten geven aan dat het volgens hen gaat om enkele gevallen. Maar het blijkt dat gemeenten vaak moeite hebben om zicht te krijgen op het precieze aantal mensen dat zorg nodigt heeft, maar het bewust niet aanvraagt. Ook registreren de meeste gemeenten zorgmijders in hun gebied niet.

Landelijke richtlijnen

De resultaten van het onderzoek verschillen per gemeente. Dat is logisch, aangezien de meeste gemeenten bewust individuele keuzes hebben gemaakt rondom de eigen bijdrage. Vooral grotere gemeenten, zoals Amsterdam, Dordrecht en Eindhoven, wijken af van de landelijke richtlijnen. Zij verlagen de eigen bijdrage van hun Wmo-gebruikers en zetten andere middelen in om de zorgkosten van zorgvragers te verlagen.

Te zwaar belast

De onderzoekers hebben ook gesproken met Wmo-gebruikers zelf. Een groot deel van hen vindt nog steeds dat zij door de eigen bijdrage te zwaar wordt belast. En dat geldt niet alleen voor mensen met een lager inkomen, maar ook voor modale verdieners en mensen met een inkomen boven het sociaal minimum. Bovendien vinden de respondenten de informatievoorziening rondom de Wmo nog steeds niet optimaal. Beide conclusies werken het mogelijk vermijden van zorg natuurlijk in de hand.

Rekentool eigen bijdrage

Staatssecretaris van Rijn geeft als reactie op het onderzoek dat hij het belangrijk vindt dat ‘gemeenten zicht krijgen op de zorgmijders, zodat zij samen met de cliënt kunnen zoeken naar een passende oplossing voor de ondersteuningsvraag’. Bovendien moet de informatievoorziening snel worden verbeterd, zegt Van Rijn. Dat is volgens hem wel al aan het gebeuren; zo wordt er gewerkt aan een rekentool, dat cliënten al tijdens het keukentafelgesprek een indicatie geeft van de hoogte van de eigen bijdrage.

Wat vind jij van de hoogte van de eigen bijdrage en de informatievoorziening in jouw gemeente? Laat het weten in een reactie!

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant