Nieuws

Gemeenten moeten kosten inzamelen medicijnen betalen

14 juni 2017, Supportbeurs

Ruim een kwart van alle gemeenten zien de door apothekers vrijwillig ingezamelde medicijnen nog altijd als bedrijfsaval en niet als chemisch afval. Dit blijkt uit onderzoek gedaan door de apothekersorganisatie KNMP.

‘Kennelijk zien die gemeenten de ingezamelde medicijnen nog altijd als bedrijfsafval’, zegt voorzitter Klein Nulent. ‘Terwijl het hier om klein chemisch afval gaat dat afkomstig is van consumenten. Staatssecretaris Dijksma, gesteund door een Kamermeerderheid, heeft zich er vorig jaar zomer ondubbelzinnig over uitgesproken dat de inzameling hiervan een gemeentelijke taak is.’

Bleef vorig jaar zomer nog 45 procent van de gemeenten in gebreke met het vergoeden van het inzamelen van medicijnen door apothekers , dat percentage is nu gedaald naar 26 procent, zo’n negentig gemeenten. ‘Ik constateer dus enige verbetering,’ zegt Klein Nulent, ‘maar er zijn nog steeds veel te veel gemeenten die apothekers niet compenseren.

’Volgens Klein Nulent bestaat de kans dat apothekers stoppen met het vrijwillig inzamelen van medicijnen, omdat zij niet langer meer de kosten van enkele duizenden euro’s per jaar voor hun rekening willen nemen. Gevaar is dan dat medicijnen door burgers illegaal gedumpt worden en in het oppervlaktewater belanden. Een slechte zaak voor het milieu!

Vooral in het zuiden laten gemeenten het afweten. Van het G32-stedennetwerk (het netwerk van de 32 middelgrote tot grote steden) geven alleen Eindhoven en Maastricht nog geen vergoeding aan de apothekers. In een reactie laat de gemeente Eindhoven weten nog in overleg te zijn met apothekers en andere betrokken partijen. ‘Binnen een paar weken verwachten we helderheid. Dan komen we met een standpunt naar buiten.’

‘In Limburg laat ruim 70 procent van de gemeenten het afweten. Ook in Zeeland met al z’n oppervlaktewater is ondanks intensief overleg nog geen enkele concrete vooruitgang geboekt’, aldus Klein Nulent. Meer dan de helft van de Zeeuws gemeenten (56 procent) vergoedt de apothekers de gemaakte kosten niet. De VNG vindt het hele onderwerp medicijnafval vooral een aangelegenheid voor de individuele gemeenten.

Binnenkort staat het onderwerp van medicijnafval weer op de agenda van de Tweede Kamer.

Wat vind je: is het terecht dat gemeenten de afvoer van medicijnen moeten regelen en de apothekers moeten compenseren?

Bron: Binnenlands Bestuur

Ook interessant