Gemeenten niet klaar voor ‘nieuwe’ jong arbeidsgehandicapten

02.11.2015 | Algemeen nieuws | 2164 keer bekeken

Sinds begin dit jaar is de Participatiewet ingevoerd. ‘Nieuwe’ jong arbeidsgehandicapten, die nog wel deels in staat zijn te werken, lijken echter met de invoering van deze wet buiten het zicht van de overheid te vallen.  

Jonge arbeidsgehandicapten vinden moeilijk een baan

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben grote moeite met het vinden van een betaalde baan en komen vaak niet in aanmerking voor een uitkering. In de praktijk blijkt dat gemeenten hun zaakjes nog niet dusdanig op orde hebben, dat zij deze groep van duizenden ‘nieuwe’ jonge arbeidsgehandicapten bij kunnen staan.

Jongeren met een arbeidsbeperking ontvingen zodra zij 18 werden automatisch een Wajong-uitkering. Was een jongere in staat werk te verrichten, dan kregen zij begeleiding via een werkregeling.
Vanaf januari 2015 krijgen jongeren met een arbeidsbeperking alleen nog een Wajong-uitkering als zij voor 80 procent of meer zijn afgekeurd. De overige groep jong arbeidsgehandicapten vallen sindsdien onder de Participatiewet. Het is de plicht van de gemeente waar de jongere woonachtig is om hem/haar te helpen bij het vinden van een betaalde baan. Tot op heden slagen gemeenten daar onvoldoende in.

Vorig jaar kwamen er per maand 1.500 nieuwe Wajongers bij, dat aantal is nu gedaald naar ongeveer 200 per maand.

Wie helpt jongeren met arbeidsbeperking op weg?

De ‘nieuwe’ jonggehandicapten vinden maar moeilijk een werkplek en blijven vaak bij hun ouders in huis wonen. Zij hebben dan geen recht op een bijstandsuitkering. Zo kan het gebeuren dat een jonggehandicapte niet in de administratieve systemen van de gemeentelijke sociale dienst staat en geheel uit het zicht verdwijnt. De wil om te werken is er, maar wie helpt deze jongere op weg?

Onder werkgevers is de bereidheid jongeren met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daartoe zijn zij ook verplicht volgens de Quotumwet, waarin staat beschreven dat werkgevers in 2025 in totaal 100.000 extra werkplekken dienen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het aantal gerealiseerde extra werkplekken valt tot nu toe echter behoorlijk tegen.

Opname in doelgroepenregister lastig

Directeur Jan-Jaap de Haan van Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven merkt op: "Wat Cedris het meest zorgen baart, is dat het UWV veel mensen voor wie werkgevers loonkostensubsidie krijgen niet aanmerkt als arbeidsbeperkt. Dan lukt het ons om een jongeman met een gedragsstoornis bij een welwillende drukkerij te plaatsen, waar hij voor 60 procent kan meedraaien. De drukker betaalt 60 procent van het loon, de gemeente vult de rest aan. Vervolgens willen we hem bij het UWV aanmelden voor het zogenoemde doelgroepregister, zodat hij meetelt voor de banenafspraak van werkgevers en de overheid. Maar het UWV zegt dat die man ook bloemzaadjes kan sorteren en zo zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Dus wordt hij niet in het register opgenomen."

Op deze manier bestaat het gevaar dat werkgevers die zich extra willen inzetten het voor gezien houden en uiteindelijk jongeren met een arbeidshandicap jarenlang uitzichtloos thuiszitten. Want de welwillende werkgever kan niet profiteren van de voordelen, omdat het UWV van mening is dat er in theorie nog wel een andere functie is die de jong gehandicapte kan uitoefenen.
Voor een jongere die wél in het doelgroepregister staat opgenomen, hoeft de werkgever namelijk niet door te betalen bij ziekte. Daarnaast ontvangt deze werkgever een bonus van de overheid voor zijn inspanningen en het feit dat hij een jong arbeidsgehandicapte onder zijn hoede neemt.

Directeur de Haan van Cedris geeft aan dat de negentig sociale werkbedrijven met ruime kennis van en over de groep ‘nieuwe’ jong arbeidsgehandicapten graag bereid is te helpen. Hij stelt voor dat Cedris in plaats van het UWV in de toekomst beoordeelt of een jongere wel of niet in het doelgroepregister thuishoort.

Bron: Trouw

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (1)

Reageren
  • Gerrit Dekker
    05.11.2015 - 12:10 uur | Gerrit Dekker

    Een duidelijk voorbeeld dat de mens niet telt. Het UWV wringt zich in bochten om er maar af te zijn. Het gaat alleen over geld en niks anders.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk