Nieuws

Geplande bezuiniging langdurige zorg van de baan

14 juni 2016, Supportbeurs

De VVD en PvdA hebben zich afgelopen maanden over de
begroting van 2017 gebogen en een flinke pot geld van 1,2 miljard euro gevonden
om bezuinigingen ongedaan te maken.

Beide coalitiepartijen kregen 600 miljoen om te ‘verdelen’.
De VVD zet in op het terugdraaien van bezuinigingen op Defensie en Veiligheid
en Justitie.

De PvdA gebruikt haar 600 miljoen voor onderwijs en de zorg. Staatssecretaris
van Rijn heeft officieel bevestigd dat 400 miljoen ingezet zal worden om de eigenlijk nog
op stapel staande bezuinigingen op de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg niet
verder door te voeren. Vanuit de oppositiepartijen, brancheorganisaties en de
Algemene Rekenkamer was er stevige kritiek op deze bezuinigingen.

Van Rijn zegt nu; “De zorg voor onze ouderen en
gehandicapten en het werk van hun verzorgenden zijn zeer waardevol. Zij
verdienen onze volle steun. Daarom gaan we door met de investeringen die vorig
jaar zijn ingezet en zetten we een punt achter de bezuinigingen op de langdurige
zorg”.

Ook interessant