Nieuws

Goed nieuws; geen toestemming woningcorporatie nodig voor aanpassing gemeenschappelijke ruimte

1 juni 2017, Supportbeurs

Gemeenten worden door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verplicht om te zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente kan begeleiding, dagbesteding, opvang en ondersteuning bieden, maar bijvoorbeeld ook huishoudelijke hulp of  woningaanpassingen vergoeden. Sinds 2015 is er geen toestemming meer nodig van een woningcorporatie voor een noodzakelijke woningaanpassing. Nu geldt dat ook voor noodzakelijke aanpassingen in een gemeenschappelijke ruimte. Dat oordeelde de rechtbank Overijssel recent in een zaak van een 83-jarig vrouw tegen de gemeente Hengelo.

Traplift in gemeenschappelijke ruimte

Voor de rechtbank Overijssel stonden een 83-jarige vrouw en de gemeente Hengelo. De gemeente had haar verzoek afgewezen om een verhuiskostenvergoeding in het kader van de WMO te gebruiken voor een traplift in het trappenhuis naar haar woning. Reden die de gemeente aandroeg, was dat de woningcorporatie tegen was. Voor de vrouw, die slecht te been is en geen gebruik kan maken van de algemene lift, zat er dan niets anders meer op dan te verhuizen, concludeerde de gemeente.

Volgens de rechter was die conclusie te kort door de bocht, omdat er goede argumenten waren om de traplift toe te staan. De vrouw wilde graag in de nabijheid van de supermarkt en huisartsenpost blijven wonen. Bovendien was verhuizen voor haar geen optie door de regels van passend toewijzen. Haar medebewoners waren akkoord en de hoogbejaarde dame zou het plaatsen, onderhoud en de verwijdering van de traplift zelf betalen. Omdat ze geld tekort kwam, vroeg ze aan de gemeente om de verhuiskostenvergoeding hiervoor te mogen gebruiken.

Juridisch precedent

Het proces duurde maar liefst 15 maanden en resulteerde uiteindelijk in een belangrijk juridisch precedent. Voor het aanpassen van gemeenschappelijke ruimten in het kader van de WMO, hebben gemeenten geen toestemming nodig van de woningcorporatie. De woningcorporatie moet alleen gehoord worden. Enkel de brandweer kan uit veiligheidsoverwegingen voorwaarden stellen.

Na de uitspraak heeft de gemeente Hengelo een verhuiskostenvergoeding van 2.500 euro toegekend voor het aanschaffen van de traplift. Ook de woningcorporatie is bijgedraaid, een woordvoerster verklaart: “Aanvankelijk waren we tégen, ook in verband met de veiligheid voor de overige huurders. Maar al snel, nog voor de uitspraak van de rechtbank, kwamen we daar op terug. Dit vanuit de visie dat we langer thuis wonen willen stimuleren”.

Maatwerkvoorziening vanuit de WMO

Wie onvoldoende zelfredzaam is en niet voldoende kan terugvallen op een eigen netwerk, kan op basis van de WMO een beroep doen op maatwerkvoorzieningen of algemene voorzieningen van de gemeente. Voor de geboden ondersteuning, mogen gemeenten een eigen bijdrage vragen. Heb jij een aanpassing van je woning of woonomgeving nodig, afgestemd op jouw situatie? Merk je dat de WMO-ambtenaar van jouw gemeente niet echt geneigd is een passende maatwerkoplossing te voorzien? Trek dan de Powerkaart!

Ook interessant