Nieuws

Gratis vrijwilligersverzekering óók voor mantelzorgers

6 juni 2017, Supportbeurs

Gemeenten sluiten vrijwilligersverzekeringen af voor inwoners die binnen de gemeente vrijwilligerswerk verzetten of mantelzorg bieden. Uit onderzoek* onder alle 388 gemeenten in Nederland blijkt dat maar liefst 78% van de gemeenten mantelzorgers niet volledig informeert over het bestaan van de gratis vrijwilligersverzekering en de aansprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers die daar onderdeel van is. Gemeenten betalen voor de verzekering, maar vergeten de inwoners goed over de verzekering te informeren…

De vrijwilligersverzekering is een collectieve verzekering die de vrijwilliger en mantelzorger dekt indien hem (of haar) iets overkomt tijdens mantelzorg- of vrijwilligerswerkzaamheden. Ook aansprakelijkheid is binnen de vrijwilligerspolis gedekt.

Aansprakelijkheidsdekking mantelzorger

Onderdeel van de  polis van de vrijwilligersverzekering is een dekkingsmodule voor aansprakelijkheid van mantelzorgers. Dit is echter nauwelijks terug te vinden op de websites van de gemeenten. In veel gevallen wordt het bestaan van een aansprakelijkheidsdekking zelfs ontkend, zowel op de gemeentewebsite als door medewerkers. Er is sprake van onvolledige informatie en/of onwetendheid.

Mantelzorgers niet op de hoogte

 ‘Veel mantelzorgers zullen niet weten dat zij op deze manier zijn verzekerd. Zij die er wel achteraan gaan moeten buitensporig veel moeite doen om erachter te komen hoe het zit. Welke mantelzorger heeft daar tijd voor? Dit verhoogt de regeldruk van mantelzorgers, die al is opgelopen tot drie uur per week.’, aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo.

Uit de voorlopige resultaten van een aanvullend kan voorzichtig geconcludeerd worden dat ongeveer 66% van de mantelzorgers niet weet dat de vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente bestaat en ook voor hen geldt.

Ambtenaren kent aanbod eigen gemeente niet

In negen van de tien gevallen was het bestaan van een vrijwilligersverzekering met dekking voor aansprakelijkheid niet bekend bij de gemeenteambtenaren. Dit kwam bij kleine gemeenten voor, maar ook bij grote gemeenten zoals Rotterdam. Voor vrijwilligers en mantelzorgers die hier vragen over hebben, betekent dit dat men vaak meerdere malen moet bellen om erachter te komen dat de gemeente deze verzekering aanbiedt.

*) door het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.), klik hier voor de complete onderzoeksresultaten

Ook interessant