Nieuws

Gratis workshop ‘keukentafelgesprek’

12 oktober 2015, Supportbeurs

Een keukentafelgesprek is niet voor iedereen gesneden koek. Wat wilt u weten? Wat wil de gemeente van u weten? Niet iedereen beschikt over het juiste netwerk om zich goed voor te bereiden op een keukentafelgesprek. Het programma Zorg Verandert heeft daarom de workshop “Het kan. Start met uw persoonlijk plan” ontwikkeld.

De regie houden over de eigen situatie

De workshop, die vanaf september overal in het land van start is gegaan, wordt ondersteund door diverse belangenorganisaties, waaronder Per Saldo en MEE. Voornaamste doel is om ervoor te zorgen dat iedereen de regie kan behouden over zijn of haar eigen situatie. Een keukentafelgesprek is bij uitstek de gelegenheid om aan te geven wat betrokkenen zelf belangrijk vinden als het gaat om de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Vandaar dat het goed is om goed voorbereid zo’n gesprek aan te gaan.

Een persoonlijk plan

Praktisch gezien is de workshop verdeeld in twee onderdelen: een onderdeel dat gericht is op reflectie en een oefengedeelte. In het eerste deel leert de cliënt (en eventueel andere betrokkenen uit de omgeving) onder woorden te brengen welke behoeftes en verwachtingen hij of zij heeft ten aanzien van kwaliteit van leven en de daaraan gekoppelde zorgvraag. De antwoorden die de cliënt geeft op een aantal belangrijke vragen zoals ‘Wie ben ik?’ en ‘Welke voorwaarden stel ik aan zorg of ondersteuning?’ vormen de basis voor een persoonlijk plan.

Rollenspel

Dat plan kan gebruikt worden tijdens het keukentafelgesprek. Aan de hand van de antwoorden die erin staan, geeft de cliënt zelf richting aan het gesprek, waardoor men niet het gevoel heeft de controle uit handen te geven. Het tweede deel van de workshop is puur praktisch. Door het oefenen met rollenspellen bereidt de cliënt zich fysiek en mentaal beter voor op het voeren van het gesprek zelf. Er worden in dit gedeelte tools aangereikt in gesprekstechniek, het gaat er immers om dat de betrokkenen de zaken die zij zelf belangrijk vinden op de keukentafel leggen!

Aanmelden

Iedereen die geïnteresseerd is in de workshop “Het kan. Start met een persoonlijk plan” dient er rekening mee te houden dat de training duurt van 10.00 uur tot 15.30 uur.
Deelname is gratis. Aan elke workshop kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden. U kunt zich via deze link tevens gratis aanmelden.

Ook interessant