Nieuws

Groeiende noodzaak om personeelsbeleid af te stemmen op mantelzorgers

3 maart 2015, Supportbeurs

Er is een stijging in het aantal personen dat naast een betaalde baan ook mantelzorg verleent.Zorgde eerst nog één op de acht werknemers voor een naaste, nu is dat gestegen naar één op de zeven. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport Aanbod van Arbeid door het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het werkelijke aantal mantelzorgers met een betaalde baan
ligt eigenlijk nog wat hoger. Ouders die mantelzorg verlenen voor hun chronisch
zieke of gehandicapte kind zijn namelijk niet meegeteld. Deze groep mantelzorg
verlenende ouders zit verborgen in de cijfers van het aantal werkenden dat voor
één of meerdere kinderen zorgt, gezond of ziek.

Mantelzorgers verdienen meer aandacht

Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau maakt duidelijk dat in de
nabije toekomst de steeds verder groeiende groep werkende mantelzorgers meer aandacht
verdient. De combinatie werk en mantelzorg heeft invloed op het arbeidsaanbod
en op het welbevinden van de personen die naast hun betaalde baan de zorg voor
naasten op zich nemen.

Goede lokale ondersteuning

Mezzo is van mening dat zowel gemeenten als werkgevers verantwoordelijk zijn om
de combinatie arbeid en zorg zo goed mogelijk te regelen. Een goede lokale
ondersteuning van mantelzorgers is noodzakelijk.

Mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat

In de Stichting Werk & Mantelzorg werkt Mezzo samen met overheid, gemeenten, werkgevers en werknemersorganisaties aan een mantelzorgvriendelijker arbeidsklimaat. Pas als mantelzorg bespreekbaar is, verlofregelingen bekend zijn en er flexibel om wordt gegaan met werk, is de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk. Het zogenaamde grijze verzuim, waarbij een werknemer zich ziek meldt omdat arbeid en mantelzorg even niet goed samen gaan, wordt dan
tevens teruggedrongen.

Het beleid van de overheid is er op gericht om én te werken
én te zorgen. Dit maakt het invoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
absolute noodzaak.

Bekijk & lees alle artikelen door Mezzo

Volg ook de blog van Yvonne Erberveld, werkzaam bij de Mezzo Mantelzorglijn.

Ook interessant