Nieuws

Handig! Met app je eigen bijdrage WMO berekenen

6 april 2016, Supportbeurs

Er is heel wat te doen geweest over de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen. Uit onderzoek bleek dat maar liefst een kwart van de zorg- en hulpbehoevenden noodzakelijke zorg vermijdt door de (te) hoge eigen WMO bijdrage. Bovendien kwam uit het onderzoek naar voren dat de informatieverstrekking door de gemeenten flink beter kan. Met de speciale app die het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft gelanceerd, kunnen gemeenten en ook jijzelf bij benadering jouw eigen bijdrage WMO berekenen.

Inzicht in plaats van onzekerheid

Eén van de grootste problemen die uit het onderzoek naar voren kwam, is de onzekerheid. De eigen bijdrage in de WMO is niet gemaximeerd, de gemeenten hebben de vrijheid om de eigen bijdrage te bepalen. Het idee is dan dat gemeenten in alle redelijkheid rekening houden met je persoonlijke en financiële situatie, waar ze tijdens een keukentafelgesprek naar informeren. Maar de werkelijkheid laat een heel ander plaatje zien. De eigen bijdrage kwam lang niet altijd ter sprake en heel wat mensen werden overvallen door een flink hoger bedrag aan eigen bijdrage voor hun dagbesteding, begeleiding, vervoer- of hulpmiddelen dan ze hadden verwacht. Zo hoog dat zelfs een kwart aangaf de noodzakelijke zorg dan maar te verminderen of zelfs helemaal weg te laten vallen.

In het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding dat naar aanleiding van dit onderzoek plaatsvond, werd als motie aangenomen dat gemeenten zorg- en hulpbehoevenden beter en eerder moeten informeren. Het CAK was toen al begonnen met de ontwikkeling van een app om de eigen bijdrage te berekenen. Inmiddels is deze app, de “EB App WMO CAK Zakelijk” genaamd, gelanceerd en beschikbaar voor Android en iOS . De app is zowel door gemeenten tijdens een keukentafelgesprek als door jouwzelf als budgethouder te gebruiken.

Bij benadering eigen bijdrage WMO bepalen

De app berekent niet tot op de cent nauwkeurig wat je eigen bijdrage is, maar geeft een indicatie van het maximale bedrag dat je zou moeten betalen. Dit komt omdat het CAK de app eenvoudig heeft willen houden. Zo hoef je niet aan te geven welke WMO-voorziening je hebt. Omdat voor iedere WMO-voorziening andere uurtarieven gelden, zouden de duizenden mogelijke productcodes en tarieven de app nodeloos ingewikkeld maken.

De app berekent jouw eigen bijdrage op basis van 5 factoren: jouw woonsituatie, jouw inkomen in 2014, het AOW-pensioen, jouw eigen vermogen en de gemeente waar je woont. Leidend daarbij zijn de tarieven die gemeenten doorgeven aan het CAK. Dit resulteert dan in een maximale periodebijdrage per vier weken. Hoewel het een indicatie is, krijg je met deze app toch meer grip op wat je aan eigen bijdrage moet betalen en wordt de grote onzekerheid, waarmee je nu te maken hebt, in een vroeg(er) stadium weggenomen.

Betere informatie bij gemeenten

Vind je het moeilijk om met deze app zelf jouw eigen bijdrage te berekenen? De gemeenteambtenaren en WMO-consulenten kunnen dit met dezelfde app voor je doen.

Bovendien organiseert het CAK voor hen bijeenkomsten en is er een e-learning ontwikkeld om de informatievoorziening over de opbouw en berekening van de eigen bijdrage, de aanlevering van gegevens aan het CAK en de instrumenten die gemeenten hebben om de eigen bijdrage te beïnvloeden (bijvoorbeeld te verlagen a l naar gelang van je persoonlijke en financiële situatie) duidelijker te maken. Zo krijg je bij je gemeente de informatie waarop je recht hebt. Beter laat dan nooit, zullen we maar denken…

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant