Nieuws

Handige tips voor woningaanpassingen

26 september 2013, Supportbeurs

Voor zelfredzaamheid zijn voorzieningen hard nodig

Mensen met een handicap die een woningaanpassing nodig hebben, moeten daarvoor bij de gemeente een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet heeft globaal dezelfde opzet als de oude WVG, al zijn er belangrijke verschillen. De voormalige “zorgplicht” wordt een “compensatieplicht”, de gemeentelijke beleidsvrijheid wordt groter en de beschikbare budgeten kleiner.

In de praktijk blijkt dat bouwkundige en ergonomische kennis niet altijd goed gecombineerd worden. Vanuit een gemeente of indicatiesteller komen soms voorstellen die niet goed doordacht of bruikbaar zijn. Dit is vooral  het gevolg van een slechte communicatie tussen cliënt, gemeente, aannemer en indicatieorgaan.

Wilt u uw woning aanpassen en tegen zo min mogelijk muren of problemen aanlopen? Hieronder een aantal handige tips voor u op een rij.

Tips bij het aanvragen van woningaanpassingen.

 1. Het is belangrijk om al vroeg met een goed onderbouwd plan te komen wat u precies wilt. In dit stadium vallen immers de meest verstrekkende beslissingen. Zowel bij uzelf als in het contact met instanties. Zet eerst al uw eigen wensen op een rij. Laat dan een betrokken ergotherapeut een rapport over de huidige en de gewenste situatie maken. De gemeente laat (meestal) een adviesbureau een onderzoek doen om tot een indicatie-advies te komen. De gemeente gebruikt dit als juridische basis voor haar eventuele subsidie-besluit.
   
 2. De betrokken instanties hebben niet altijd voldoende specialistische kennis (en inlevingsvermogen in uw situatie) in huis. Met de inbreng van uzelf en de behandelende sector wordt veel minder rekening gehouden. Het is daarom verstandig, om in dit stadium zelf al door een gespecialiseerd architect of bouwkundige te laten kijken naar de technische, juridische en ergonomische consequenties van aan- of verbouw in uw situatie. Vooral de gecombineerde aandacht voor bouwkunde en ergotherapie levert u veel winst op. Zo staat u met een goed plan sterker naar de WMO toe. En vermijdt u straks nare en kostbare verrassingen.
   
 3. Voor de aanvraag van een bouwvergunning wil de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht een goede bestektekening, met plattegronden, gevels en doorsneden in oude en nieuwe toestand zien. Het verdient aanbeveling vooraf bij een gemeente na te gaan wat deze wel en niet toestaat. Zowel in haar bestemmingsplan als wat betreft het Welstandstoezicht.
   
 4. Het is niet zo, dat alleen omvangrijke verbouwingen problemen kunnen geven. Dit kan ook al bij een kleinere verbouwing, die de rooilijnen overschrijdt. Het is soms mogelijk om via een bepaalde procedure toch te mogen bouwen. Dit kan echter veel tijd kosten, vooral als omwonenden protesteren. Ook is een gemeente niet verplicht om medewerking te verlenen. Belangrijk blijft dus het overleg met de gemeente en vooral ook met de buren, voordat met de plannen begonnen wordt!
   
 5. Het loont de moeite u vooraf goed voor te bereiden. In alle gevallen is het eindresultaat (hoogte subsidie, bouwplanmogelijkheden, bruikbaarheid naar toekomst) sterk afhankelijk van uw aanvraagstrategie. En van een goede begeleiding door de juiste deskundigen. De eerste stappen die u zelf zet, zijn het meest cruciaal. Hoe meer stappen een instantie voor u gezet heeft, hoe minder deze bereid is, om iets aan uw wensen aan te passen. Maar uiteindelijk bent u wel de dagelijkse gebruiker van de voorzieningen. 

  Lees alle artikel door Ir. Johan Grootveld

Ook interessant