Nieuws

Heeft de Miljoenennota wel genoeg aandacht voor mensen met een beperking?

30 september 2018, Supportbeurs

Wat is onze regering in 2019 van plan op financieel gebied? Dat staat in de Miljoenennota, die onlangs op Prinsjesdag is gepresenteerd. Uit de nota blijkt dat het kabinet volgend jaar investeert in meedoen aan de samenleving, ook voor mensen met een beperking. Een aantal van de plannen verwijst dan ook naar het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Maar een échte aanpak om het VN-verdrag waar te maken, ontbreekt. Wat mist er in de plannen? 

Zelf en eenvoudig communiceren met de overheid

Of je nu een afspraak maakt of een vraag stelt: communiceren met de overheid gebeurt de komende jaren steeds vaker digitaal. Maar wat als digitaal communiceren niet lukt? Het kabinet wil dat andere mensen dan helpen, bijvoorbeeld via een machtiging. Ieder(in) is het daar niet mee eens en vindt dat mensen met een beperking altijd in staat moeten zijn om zélf met de overheid te communiceren. De overheid bereiken via bijvoorbeeld de telefoon of post moet daarom in de toekomst mogelijk blijven.

Zelf een fijne woonomgeving kiezen

In de komende jaren investeert het kabinet in aangepaste woningen en woonvormen. Die zijn echter vooral gericht op oudere mensen. Maar zoals jij ook weet, hebben mensen met een beperking net zo goed behoefte aan een fijne woonomgeving, waarbij zij zelf bepalen waar, hoe en met wie ze wonen. De plannen rondom wonen van het kabinet moeten zich dus niet alleen focussen op senioren, maar ook op de ruim 2 miljoen Nederlanders met een beperking.

Zelf gemakkelijk gebouwen betreden

Het Actieplan Bouw werkt aan de toegankelijkheid van woningen, horeca en andere gebouwen. Zo komen er eenduidige richtlijnen, maatregelen en handvatten voor toegankelijke bouwwerken. Ook onderzoekt de regering of er aanvullende eisen moeten komen in het Bouwbesluit (regelgeving voor gebouwen, red.). Actieplan Bouw start in 2019. Belangrijke kanttekening: het gaat wel uitsluitend om vrijwillige afspraken. Hoewel de betrokken organisaties wel wíllen, is meer druk wellicht toch beter.

Zelf naar een ‘reguliere’ school 

Een lagere werkdruk in het basisonderwijs, extra investeringen in scholing voor peuters en kleuters, hogere salarissen voor docenten… De regering gaat de komende jaren aan de slag met het onderwijs. Maar hoe staat het eigenlijk met de ambities uit het VN-verdrag voor een inclusief onderwijs? Dat is niet opgenomen in de Miljoenennota. Samen leren, ontdekken en opgroeien in de klas is namelijk erg waardevol voor jonge mensen met een beperking. Zo doen zij nu én later mee in de maatschappij. 

Zelf aan het werk, ook mensen met een beperking

Volgens Ieder(in) is volwaardig deelnemen aan de arbeidsmarkt het uitgangspunt voor iedereen met een beperking. De organisatie is dan ook blij dat het plan voor loondispensatie in de Participatiewet niet doorgaat. Het kabinet komt nu met andere maatregelen. Verder onderzoekt een onafhankelijke commissie of de huidige aanpak nog wel past bij onze (toekomstige) arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat het onderzoek ook kijkt naar de inclusie van mensen met een arbeidsbeperking.

Ontbreekt er volgens jou iets in de plannen uit de Miljoenennota? Houden zij genoeg rekening met mensen met een beperking? 

Bron: Ieder(in)

Ook interessant