Heeft kabinet Rutte III meer aandacht voor mantelzorg?

18.10.2017 | Algemeen nieuws | 1564 keer bekeken
Heeft kabinet Rutte III meer aandacht voor mantelzorg?

Vorige week is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. Daarin staat te lezen wat de plannen voor de komende jaren zijn, ook met betrekking tot mantelzorg. De nieuwe coalitie wil mantelzorg beter mogelijk maken en kiest daarbij niet voor hervormingen maar het aanpakken van een aantal problemen.

Extra geld voor mantelzorg

Er komt deze kabinetsperiode 180 miljoen euro beschikbaar voor het manifest 'Waardig ouder worden'. Hierin zit onder andere 35 miljoen voor respijtzorg en dagopvang, bedoeld om het mogelijk te maken om ouderen langer thuis te laten wonen en de mantelzorger te ontlasten.

Tevens wordt er de komende vier jaar een bedrag van 55 miljoen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Mezzo ziet erop toe dat hiermee ook de mantelzorger op weg wordt geholpen in het zorglandschap.

Eigen bijdrage gemaximeerd

Vanaf 2019 wordt de Wmo eigen bijdrage gemaximeerd tot 17,50 per vier weken en wordt in de vorm van een abonnement ingezet. Dit verlaagt niet alleen de financiële druk op mantelzorgers, maar zorgt naar verwachting ook voor een verlaging van de regeldruk. Onduidelijk is of de maatregel geldt voor alle Wmo-voorzieningen.

Vanaf 2018 treedt er ook een verlaging op voor de eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz).

De huidige anti-cumulatie regeling blijft hierbij intact: als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, dan betaalt het geen eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Overig punten uit regeerakkoord

Het pgb blijft in alle zorgwetten verankerd.

In de ouderenzorg wordt 2 miljard euro geïnvesteerd, met name in de verpleeghuiszorg. Investeringen komen er in meer personeel, betere kwaliteit van zorg en het verminderen van administratieve druk.

Er wordt ingezet op het vergroten van het gebruik van E-health toepassingen.

Tot slot worden maatwerkzorg voor meervoudig gehandicapte kinderen en integrale zorg voor GGZ-cliënten genoemd.

Er wordt ingezet op minder bureaucratie en minder regels. Om dit te realiseren worden ook mantelzorgers gehoord.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren
27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk