Nieuws

Helft patiënten voor videoconsult

15 januari 2019, Supportbeurs

Tot nu toe zijn we vooral gewend naar de huisarts of specialist in het ziekenhuis toe te gaan. Om vervolgens plaats te nemen in de wachtkamer tot het moment dat je je naam hoort en opgeroepen wordt. Patiëntenfederatie Nederland heeft in samenwerking met Amsterdam UMC onderzocht hoe patiënten tegenover een videoconsult staan. En wat blijkt? De helft van de ondervraagde patiënten wil graag gebruik maken van een videoconsult, één derde weet dat nog niet en de overige twintig procent heeft er geen behoefte aan.

Voordelen videoconsult

Je bespaart energie, geven de patiënten aan. Ook vinden ze het fijn om de wachtkamer te vermijden, minder afhankelijk te zijn van anderen en bespaart het hen reistijd en reiskosten. Degenen die de voorkeur geven aan een fysiek consult zeggen juist het persoonlijke contact, de non-verbale communicatie, het zien van eventuele afwijkingen en het liplezen prettig te vinden.

Op welk moment videoconsult inzetten?

Tijdens een eerste afspraak met een zorgverlener in het ziekenhuis is er nauwelijks behoefte aan een videoconsult; slecht 6,7 procent van de deelnemende patiënten geeft aan dit te willen. Moet er een behandeling besproken worden of is er een slecht nieuws gesprek dan gaat de voorkeur uit naar een fysiek consult. Voor een controle, follow-up of het bespreken van een uitslag is een videoconsult een ideale vervanger.

Patiënten geven de voorkeur aan een videoconsult boven een telefonisch consult. Vooral als er gevoelige informatie en/of een behandeling besproken wordt. Is er goed nieuws te melden, dan kiest de patiënt liever voor een telefonisch consult.

Het maken van een videoverbinding

Is de patiënt ook in staat om technisch een videoverbinding te maken? Ja, zegt 60 procent. Eén op de vier gebruikt maandelijks al videobellen. 10 procent denkt de videoverbinding niet te kunnen starten. Toegang via een beveiligd patiëntenportaal heeft voor 60 procent de voorkeur. 70,8 procent vertrouwt – zonder het zeker te weten – dat de privacy tijdens een videoconsult is geborgd. Een overgrote meerderheid van 80 procent wil dat het consult wordt opgenomen, zodat het gesprek later nog nogmaals bekeken kan worden.

Vergoeding zorgverzekeraar

Sinds 1 januari 2018 worden ‘ziekenhuisbezoeken op afstand’ vergoed. Dit kan een e-consult, telefonische afspraak of video-consult zijn. De regels die gelden rondom de vergoeding van een video-consult verschillen per type zorgverlener. Bij een medisch specialist wordt video-consult bijvoorbeeld pas vergoed als het eerste contact tussen de medisch specialist en een patiënt fysiek op de poli was. Een videoconsult met de huisarts daarentegen valt onder de basisverzekering en krijg je dus vergoed. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.

Het onderzoek is gehouden onder 968 patiënten, de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 65 jaar en de verhouding man-vrouw is gelijk. Van de deelnemers geeft 93,4 procent aan één of meer chronische aandoeningen te hebben en 1,7 procent geeft aan wel eens een videoconsult met een zorgverlener te hebben gehad. In het dagelijks leven maakt meer dan de helft van de deelnemende patiënten gebruik van videobellen.

Maak jij al gebruik van videoconsulten en beeldschermzorg? En wat zijn jouw ervaringen daarmee?

Bron: Patiëntenfederatie Nederland 

Ook interessant