Nieuws

Helpt technologie mensen met een beperking wél aan het werk?

4 november 2018, Supportbeurs

Gezocht: werk voor mensen met een arbeidsbeperking! Ondanks alle wetten, nog meer wetten, afspraken en acties blijft het lastig om een baan te vinden als je geen ‘doorsnee’ werknemer bent. Vooral bij de overheid zijn er nog weinig passende banen. Alle regeltjes maken het voor werkgevers vaak onaantrekkelijk om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Of zij weten niet hoe ze het werk inrichten en aanpassen op mensen met een beperking. Biedt de technologie dan uitkomst?

Aan het werk zonder beperking

Technologie wordt al volop voor mensen met een beperking ingezet in de zorgsector, het huishouden, enzovoorts. Maar waarom dan nog niet op de werkvloer? Slimme innovaties heffen beperkingen juist op! Zo ondersteunt augmented reality (een vorm van techniek waarmee je de ‘echte’ wereld aanvult met hologrammen, red.) mensen met een cognitieve beperking. En met robothandschoenen aan heb je plotseling meer kracht in je handen.

Helaas toch nog obstakels aanwezig

Je ziet: het traditionele idee dat technologie ons werk uiteindelijk overneemt, is écht achterhaald. In plaats daarvan is het een mooie aanvulling op de werkvloer, met veel kansen voor werknemers met een beperking. Met wat technische hulp voer je straks hetzelfde werk uit als elke andere werknemer. Dan zijn opeens veel meer werkplekken passend. Technologische ondersteuning in je baan klinkt dan ook als een mogelijke stap richting een inclusieve arbeidsmarkt. Toch zijn er nog wat obstakels…

Innovaties voor mensen met een beperking

Ontwikkelaars werken hard aan technische innovaties voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar zij weten vaak niet precies waaraan het meeste behoefte is. Ook zijn er te weinig testkandidaten die de nieuwe technologie willen testen. En áls het testen gebeurt, dan is dat in de meeste gevallen niet op de werkvloer zelf. Zo’n test geeft natuurlijk een onrealistisch beeld. Dat moet beter! Er is behoefte aan meer samenwerking tussen alle partijen. Maar hoe?

Doe mee aan de ‘Challenge Technologie voor Inclusie’

Sinds begin 2018 is er de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV. Dit najaar organiseert de Coalitie een wedstrijd: ze dagen werkgevers, mensen met een beperking, ondersteuners en ontwikkelaars uit om samen een technologisch idee te bedenken. Dat idee moet natuurlijk meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. In 2019 bepaalt een jury welke ideeën werkelijkheid worden. Er volgt dan een subsidie.

Op 23 november a.s. is de aftrap van de wedstrijd – die ‘Challenge Technologie voor Inclusie’ heet – in Den Haag. Je maakt dan tijdens een inspirerend programma kennis met de andere partijen en gaat samen actief aan de slag. Meer informatie vind je op de website van de Coalitie voor Technologie en Inclusie.

Denk jij dat technologie mensen met een (arbeids)beperking aan het werk helpt?

Ook interessant