Nieuws

Het CAK waarschuwt voor hogere eigen bijdragen

2 april 2015, Supportbeurs

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurde in 2014 al een waarschuwing uit met betrekking tot drastische veranderingen in de financiële afhandeling van de langdurige zorg en de jeugdzorg. Deze maand herhaalt het kantoor, dat facturen stuurt namens de gemeentes, deze waarschuwing.

Financiële gevolgen worden nu duidelijk

De veranderingen in de zorg zijn inmiddels al drie maanden een feit, maar de betekenis daarvan op de eigen financiële situatie wordt pas in de komende tijd duidelijk. Sinds eind februari ontvangen betrokkenen namelijk de CAK facturen voor de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning. Het CAK anticipeert al op veel vragen en heeft de nodige maatregelen getroffen om klanten zo goed mogelijk te helpen.

Samenloop van wijzigingen

Cliënten zullen in eerste instantie – ondanks dat daar al voor gewaarschuwd is – schrikken van de hogere bijdrage die ze moeten gaan betalen. Bovendien zal in veel gevallen sprake zijn van een samenloop van meerdere wijzigingen tegelijk, waardoor de financiële consequenties nogal wat vragen zullen oproepen. De facturen kunnen daarnaast enige vertraging oplopen, doordat de gegevensuitwisseling met andere partijen – gemeentes, zorgaanbieders – nog enigszins hapert.

De veranderingen op een rijtje:

1. Zorg of ondersteuning thuis: hogere eigen bijdrage
In het verleden kregen cliënten een korting van 33% op de eigen bijdrage (de Wtcg-korting) uit de WMO of de AWBZ. Deze korting is afgeschaft en daardoor kan de eigen bijdrage nu tot 50% hoger uitvallen.

2. Mogelijke vertraging van facturen:
Betrokken partners zoals gemeentes en zorgaanbieders hebben veel administratieve wijzigingen moeten doorvoeren. Dat is niet overal goed gegaan. Het CAK verwacht dat daardoor in een aantal gemeentes de facturen (te) laat worden verstuurd. Dat kan ertoe leiden dat de eigen bijdrage voor meerdere periodes op één factuur belanden of dat er correctiefacturen volgen op – eerder verstuurde – onvolledige facturen.

3. Eigen bijdrage PGB:
Sinds 1 januari int het CAK de eigen bijdrage voor het PGB. Die bijdrage was voorheen al ingehouden op het PGB, maar wordt nu door het CAK apart in rekening gebracht. Op de eerste factuur – die in maart verwacht kan worden – worden de eerste drie maanden van het jaar tegelijk gefactureerd. Deze factuur valt dus – eenmalig – hoger uit.

Op de website Hetcak.nl is veel informatie te vinden en staat ook een rekenmodule voor de eigen bijdrage WMO en Wlz, waarmee u alvast een inschatting kunt maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Ook interessant