Nieuws

Het Dorp ondergaat grote transformatie

23 januari 2017, Supportbeurs

Het Dorp in Arnhem betekende begin jaren ’60 een grote stap voorwaarts in de emancipatie van mensen met een beperking. De zorg is in de loop der jaren verandert en Het Dorp verandert mee.

“Je bent geen invalide, je bent een mens, net als ieder ander”

Toen Het Dorp in 1962 geopend werd, was het de eerste woongemeenschap in ons land voor mensen met een beperking. De kerngedachte was voor die tijd vooruitstrevend: “Je bent geen invalide, je bent een mens, net als ieder ander”. Het Dorp bestaat uit aangepaste woningen, waar mensen met een fysieke beperking zo zelfstandig mogelijk leven en wonen. Men ging met de tijd mee: in de loop der jaren werden steeds meer technologische vernieuwingen geïntroduceerd. Denk aan mobiele ademhalingsondersteuning, domotica-oplossingen en aangepaste apps, die de zelfstandigheid van de bewoners vergroten.

Nu staat Het Dorp aan het begin van een nóg grotere transformatie. Straks is het niet meer alleen een wijk waarin uitsluitend mensen met een beperking wonen, maar een technologische, slimme en gezonde woonomgeving waar zowel mensen mét als zonder beperking wonen. Daarnaast zal Het Dorp ook als ‘leerpark’ fungeren, waar bewoners hun grenzen verleggen zodat ze zo onafhankelijk mogelijk hun leven kunnen leiden.

Nieuwe definitie van gezondheid

De vergrijzing en de stijging in het aantal chronisch zieken doen de vraag naar zorg en de kosten toenemen. Er is daarom behoefte aan een andere visie op gezondheid en zorgverlening. “Gezondheid staat niet langer voor de afwezigheid van ziekte, maar voor het vermogen om te gaan met de beperkingen die het leven met zich meebrengt. ‘Zorgen voor’ wordt ‘een zelfstandig leven in de eigen omgeving organiseren voor mensen die intensieve zorg nodig hebben’ en hen zo de regie over hun leven laten houden”, zegt Jorrit Ebben, manager van Siza. Siza is de zorgorganisatie die Het Dorp beheert.

Het Dorp is er niet alleen voor de mensen die er wonen. Door een vernieuwende manier van zorg verlenen wil men het mogelijk maken dat zorgbehoevende mensen uiteindelijk ook in hun eigen omgeving blijven wonen. “We kijken eerst wat een cliënt zelf kan of wil en daarna wat we met techniek kunnen oplossen voor we allerlei handjes inschakelen”, verklaart Ebben. “De zorgprofessional krijg een andere rol en streeft ernaar zichzelf overbodig te maken”.

Academy Het Dorp

Op 9 mei 2016 gaf Mies Bouwman al het startsein voor de oprichting van Academy Het Dorp. In de Academy werken bedrijven, universiteiten en hogescholen samen om ervoor te zorgen dat Het Dorp gebruik kan maken van de allernieuwste technologieën en inzichten, zodat mensen met een beperking of chronische ziekte en hun mantelzorgers steeds beter in staat zijn om zelf hun zorg te organiseren. “Te veel producten worden bedacht vóór mensen met een handicap. Pas als je innoveert mét hen, op basis van gebruikerservaring, krijg je echt passende producten”, aldus Ebben.

Slimme gebouwen

De oorspronkelijke woningen en gebouwen in Het Dorp zijn naar de huidige standaard te laag, te klein, verouderd en voldoen niet meer. Het Nieuwe Dorp krijgt duurzame en slimme gebouwen volgens de inzichten van de healing environment en active house; inzichten die door de Academy verder doorontwikkeld zullen worden zodat ze écht beantwoorden aan de specifieke behoeften van de gehandicaptenzorg.

Binnen enkele maanden gaat de eerste schop in de grond voor het eerste gebouw. Gebouw A krijgt 36 nieuwe zorgappartementen, waarin alles bedienbaar is met tablet of telefoon. Daarnaast doet dit gebouw ook dienst als innovatiecentrum, waar de Academy permanent onderzoek kan doen naar technologische vernieuwingen. Eind 2017 moet dit gebouw af zijn, waarna de rest aan de beurt komt.

Ook interessant