Nieuws

Het eigen risico in de zorg ligt onder vuur

21 september 2016, Supportbeurs

Onder kabinet Rutte I en II zijn chronisch zieken en gehandicapten onevenredig hard getroffen. Opeenvolgende bezuinigingen, de verhoging van het eigen risico, hogere eigen bijdrages voor zorg en ondersteuning en het wegvallen van diverse compensaties hebben ervoor gezorgd dat hun zorgkosten in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld zijn. Dat moet anders! Maar hoe?

Ieder(in): “Kostentoename is volstrekt onacceptabel”

Ieder(in) vroeg het Nibud om de ontwikkeling van de zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten te onderzoeken. De resultaten zijn verbijsterend. Volgens het Nibud werd nog nooit eerder één bepaalde bevolkingsgroep zo getroffen door bezuinigingen. Alle groepen chronisch zieken en gehandicapten die onderzocht zijn, gingen er jaarlijks met meer dan een maandsalaris op achteruit. Op 5 jaar tijd zijn de zorgkosten méér dan verdubbeld. Een gezin met een gemiddeld inkomen en een zware zorgvraag ziet zich vandaag de dag gesteld voor zorgkosten die tot 10.000 euro per jaar oplopen. Ieder(in) directeur Illya Soffer concludeert dan ook terecht dat er dringend een maximum moet komen voor wat mensen in totaal aan zorg moeten betalen.

De zorgkosten moeten omlaag… maar hoe? In aanloop naar de verkiezingen van 2017 wordt duidelijk dat het eigen risico in de zorg zwaar onder vuur ligt.

Afschaffen eigen risico?

Bureau I&O Research en de Volkskrant vroegen 1.400 Nederlanders naar hun mening over belangrijke politieke issues en verwezenlijkingen van de afgelopen jaren. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat maar liefst 2 op 3 Nederlanders af wil van het eigen risico in de zorg.

Dit idee vindt bijval bij oppositiepartijen SP, GroenLinks, 50Plus en PVV. PvdA en CDA willen ook nadenken over afschaffing of vermindering van het eigen risico en ook staatssecretaris Van Rijn vindt het nodig dat er “serieus gekeken wordt naar het eigen risico in de zorg” omdat het nooit een belemmering mag zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Hij is evenwel nog niet zo ver om het direct af te schaffen: “We moeten dan ergens anders 4 miljard euro vinden die het eigen risico nu oplevert. Dan kun je zeggen we betalen allemaal meer belasting of meer zorgpremie, want dat is eerlijker”.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers vindt een eigen risico van minimaal 385 euro per jaar “heel goed te verantwoorden”. Het eigen risico werd in 2008 ingevoerd om mensen beter te laten nadenken over hoe duur zorg is en of een bezoek aan de dokter echt nodig is. Op die manier helpt het eigen risico de zorg betaalbaar te houden. In 2008 bedroeg het eigen risico 150 euro, maar omdat het gekoppeld is aan de stijging van de zorgkosten, is het afgelopen jaren flink de hoogte ingegaan. Dit jaar staat de eigen bijdrage op 385 euro en dat zal ook in 2017 zo zijn. Schippers argumenteert dat het afschaffen van het eigen risico gecompenseerd zal moeten worden met een premiestijging van 284 euro, om zo het ‘gat van 4 miljard euro’ te dichten.

Inkomensafhankelijk eigen risico?

Uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ bleek eerder dat 75 procent van de Nederlanders niet vindt dat het eigen risico afgeschaft moet worden, maar dat het nu wel te hoog is. Om het eigen risico uit te sparen, zegt 1 op de 10 Nederlanders dat ze in de afgelopen 7 maanden noodzakelijke zorg toch hebben gemeden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Om het systeem voor iedereen draaglijk te maken, ziet bijna 2 op de 3 respondenten heil in een geheel of gedeeltelijk inkomensafhankelijk eigen risico. Een gedeeltelijk inkomensafhankelijk eigen risico bestaat uit een vast bedrag (bijvoorbeeld 100 euro) met daarbovenop een variabel bedrag afhankelijk van het inkomen. Wanneer het eigen risico geheel inkomensafhankelijk wordt gemaakt, worden de verschillen tussen lage en hoge(re) inkomens nog veel groter.

Wat denk jij?

Ook interessant