Nieuws

Het gaat goed met topfunctionarissen in de zorg…

7 juni 2015, Supportbeurs

De FNV heeft honderden jaarverslagen
onderzocht van zorginstellingen en concludeert dat de hoogst leidinggevenden en bestuurders vorig jaar gezamenlijk
tonnen extra bijgeschreven hebben gekregen.

Wrang voorbeeld is de thuiszorg tak van Zorgpartners Friesland dat vorig jaar
verlies leed en één en ander in werking zette om meer dan vijftig medewerkers
te ontslaan. Dat bleek echter geen reden om bestuursvoorzitter Blaauw niet
extra te belonen. Hij kreeg vorig jaar zo’n 3000,- euro meer uitbetaald. Met
een jaarlijks salaris van bijna 4 ton staat hij op nummer 1 in de lijst van meest
verdienende topfunctionarissen in de ouderen- en thuiszorg van vakbond FNV.  

Ook bestuursvoorzitter Kuik van de
Zorggroep Alliade heeft geen reden tot klagen. Hij ontving afgelopen jaar ruim
270.000 euro, ruim 15.000 euro meer dan het jaar ervoor. Dat terwijl op zo
ongeveer het zelfde moment tweehonderd medewerkers van deze zorggroep hun
ontslagbrief op de deurmat zagen vallen.

Wet normering topinkomens

Vorig jaar verdienden ruim 150 topfunctionarissen
in de zorg meer dan onze premier Rutte. Hoewel in de Wet normering topinkomens (WNT)
die in 2013 in werking trad staat dat de hoogst leidinggevenden en bestuurders in de (semi) publieke sector niet meer mogen verdienen dan
de premier (178.000 euro), blijkt daar op dit moment in ieder geval in de zorg nog niet veel van terecht
te komen. 

Het doel van de WNT is om buitensporige beloningen en
ontslagvergoedingen te voorkomen. en bepaalt dat deze voor topfunctionarissen en interne toezichthouders (de leden
van raad van toezicht of raad van commissarissen) genormeerd en openbaar
gemaakt dienen te worden.

Voor de WNT geldt echter een overgangsregeling voor zittende topfunctionarissen en interne toezichthouders, waarin bestaande salarisafspraken in een aantal jaar in stappen wordt afgebouwd tot de vastgestelde maximum norm.

Ook interessant