Nieuws

Het Grote Zorgdebat

22 februari 2017, Supportbeurs

Hoe denken politici onze zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden?

In Nieuwegein vond maandag 20 februari jl. het Grote Zorgdebat plaats. Vertegenwoordigers van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, D66, 50Plus en PVV spraken de ruim 1.000 aanwezigen én het online publiek via een livestream toe over hoe ze na de verkiezingen van 15 maart de grote problemen in de zorg willen aanpakken.

Minder bureaucratie, meer kwaliteit

Échte aandacht en zorg voor de patiënt en cliënt worden belemmerd door afvinklijstjes en protocollen. Deze lijstjes en protocollen zijn er tevens debet aan dat twee op de drie patiënten nu geen zorg op maat in hun specifieke situatie krijgt. Dit is een zorg die ook de lezers van SupportBeurs.nl delen, bleek uit onze enquête ‘Grootste ergernissen in de zorg 2016’.

Hoe de politici de regeldruk aanpakken, verschilt. Zo wil GroenLinks een systeem op basis van kwaliteit in de plaats van het huidige diagnose-behandelcombinatiesysteem (dbc-systeem) en een integraal persoonsgebonden budget dat naast zorg ook aan wonen, onderwijs en werk besteed kan worden. De formulieren die nog ingevuld moeten worden, moeten zoveel mogelijk gestandaardiseerd worden.

Een nieuw kwaliteitskader is ook wat ChristenUnie voor ogen heeft. Daarnaast wil deze partij meer zeggenschap voor de patiënt, voor verzekerden in de zorginkoop van zorgverzekeraars en voor cliënten in cliëntenraden. Ook het CDA wil kwaliteit en voldoende aandacht centraal zetten, maar wil hiervoor geen “hemelbestormende wijzigingen en grote reorganisaties” meer, want die leiden alleen maar tot nog meer regels.

Geen grote reorganisaties meer is ook de strekking van de VVD. De sector heeft immers behoefte aan rust. Daarnaast wil de VVD ervoor zorgen dat patiënten samen met hun zorgprofessional ongehinderd kunnen kijken wat de beste zorg voor hun situatie is. De PVV wil samenwerking en overleg in de zorg faciliteren omdat zo de beste zorg gerealiseerd kan worden. Kees van der Staaij van de SGP stelt een ‘Schrapwet’ voor. Deze maakt dat iedereen in de sector jaarlijks kan snijden in de regeldruk en rapportagerompslomp. Deze ‘Schrapwet’ krijgt bijval van PVV, D66, GroenLinks en SP.

Investeren in de zorg in plaats van bezuinigingen

Bezuinigingen hebben geleid tot ontslagen en een verhoging van de werkdruk voor de mensen die nog in de zorg werkzaam zijn. Dat merk jij als zorgbehoevende als geen ander. Je krijgt regelmatig te maken met zorgverleners die uitvallen en er is geen tijd meer voor een gesprekje. Dat het ‘hart’ en de warmte uit de zorg zijn verdwenen, was één van de grote ergernissen in de zorg volgens de SupportBeurs.nl-lezers. Alle partijen willen investeren in de zorg, zodat er weer meer personeel met kennis en kunde is. GroenLinks en SP willen bijvoorbeeld dat de norm uit het Manifest van Hugo Borst (2 zorgverleners op 8 zorgbehoevenden ouderen) in de praktijk overgenomen wordt.

Meer personeel betekent enerzijds de instroom van zorgverleners verhogen, door bijvoorbeeld de numerus fixus in de opleidingen aan te pakken. Deze numerus fixus hangt weer samen met het aantal aanwezige stageplekken. De SP stelt voor om een opleidingsfonds in ziekenhuizen in te stellen zodat verpleegkundigen zich kunnen specialiseren en eventuele bezuinigingsbehoeften binnen de instelling er niet toe leiden dat stageplekken sneuvelen.

Verder is het belangrijk dat het werk voor zorgprofessionals weer draaglijk is, zodat ze het willen en kunnen volhouden. GroenLinks wil dat jonge medisch specialisten, die veel tijd en geld in hun opleiding hebben gestoken en vandaag de dag niet aan een baan komen, verplicht in dienst laten nemen. Ook flexwerkers in de zorg moeten zeker werk krijgen. Wat de PVV betreft kan de zorg met fors minder managers verder als de administratieve rompslomp is aangepakt. Managers met een zorgachtergrond kunnen zich dan weer nuttig maken op de werkvloer.

Om de zorgprofessional meer te laten doen wat hij wil / moet doen, namelijk zorgen, moet uiteraard de administratiedruk verlaagd worden en moet hij/zij verder zoveel mogelijk ontlast worden. D66 ziet wat dat betreft ook heil in de ontwikkelingen op het gebied van ehealth en domotica. SGP vinkt nog aan dat mantelzorgers beter ondersteund moeten worden, zodat zij op hun beurt weer de zorgprofessional ontlasten. Dit vraagt volgens Van der Staaij onder andere om andere belastingregels, zodat mantelzorg aangemoedigd wordt in plaats van bestraft.

Investeren in juiste zorg op de juiste plaats

Omdat patiënten vaak een heel zorgparcours afleggen, zouden de klassieke grenzen tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorg moeten vervagen. Alleen dan staat de patiënt écht centraal. Te vaak bevinden patiënten zich op een verkeerde plek in het zorgparcours. Bijvoorbeeld omdat het CIZ geen (of te laat) een indicatie afgeeft. Vaak is het ook een kwestie van dat er te weinig plaatsen beschikbaar zijn. SP, 50Plus en PvdA trekken geld uit om verzorgingshuizen weer te openen en/ of uit te breiden. zodat er weer voldoende revalidatieplaatsen voor handen zijn.

Kees van der Staaij van SGP pleit voor meer persoonsvolgende financiering en krijgt daarbij steun vanPvdA. “De patiënt moet niet gaan waar de pot geld staat, maar de pot geld moet gaan waar de patiënt gaat. De wens van de patiënt moet leidend worden”. Wanneer men er toch niet uitkomt, moet er –als laatste redmiddel- een team van ‘oliemannetjes’ (praktijkteam) staan, die ingrijpen wanneer het dreigt mis te lopen.

Zorggeld moet naar de zorg

Renske Leijten van SP trekt ten strijde tegen de zorgverzekeraars. “Er is in de zorg behoorlijk wat geld. We weten allemaal dat er geld wordt overgehouden op allerlei plekken en toch is het niet zo dat het belang van de patiënt noch dat van de zorgverlener centraal staat. Dit komt omdat er andere belangen spelen. SP pleit voor open kaarten. De Kamer is duidelijk geweest in haar stelling ‘geen winstbelang in de zorg’. In het veld spelen duidelijk andere belangen!” Ook CDA is er voorstander van dat zorggeld naar zorg moet gaan en niet via winstuitkeringen verdwijnt in de zakken van zorgverzekeraars of zorginstellingen. “Je hebt niets aan hervormingen als je de zorg die je nodig hebt niet kunt krijgen of vinden. Geld voor de zorg moet dus gaan naar de zorg”, aldus Mona Keijzer.

Voor SP en 50Plus mogen de zorgverzekeraars verdwijnen en komt er één Nationaal Zorgfonds. Het CDA wil zo ver niet gaan. Zorgverzekeraars moeten inderdaad meer maatschappelijk ondernemer zijn, maar het huidige systeem afschaffen is een geldverslindende operatie en niets zegt dat het daarna beter gaat.

Ook de gemeenten gaan niet vrijuit. “Nu wordt er in sommige gemeenten veel geld overgehouden van de WMO. Dat gaat fijn naar de algemene reserve voor allerlei andere leuke plannetjes. Dat mag niet; zorggeld moet zorggeld blijven”, aldus Léonie Sazias van 50Plus.

Met welke politieke partij(en) is de zorg volgens jou het beste af? En waarom? Laat het weten in een reactie.

Ook interessant