Nieuws

Het Persoonsgebonden budget (Pgb)

11 oktober 2017, Supportbeurs

In Nederland kun je als chronisch zieke of gehandicapte gebruik maken van het zogeheten Pgb, oftewel Persoonsgebonden budget. Maar wat is het Pgb precies en wat is het verschil met zorg in natura? Op welke manieren kun je het Pgb inzetten? En wanneer kom je in aanmerking om met dit budget een hulpmiddel te vergoeden?

Wat is het PGB?

Wanneer je een chronische ziekte of beperking hebt én recht hebt op zorg, dan krijg je de vraag voorgelegd of je zorg in natura wilt of een Pgb. Maar wat is het verschil? Zorg in natura houdt in dat je de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen krijgt via een instelling of leverancier die een contract heeft met jouw gemeente. Dat kan bijvoorbeeld een instelling voor thuiszorg of dagopvang zijn of een leverancier van hulpmiddelen. Kies je voor een Pgb dan krijg je een budget toegewezen om zelf zorgverleners in te huren voor de zorg, begeleiding en voorzieningen die jij nodig hebt. Het is dus een budget waarmee je zelf zorg inkoopt: je bepaalt zelf hoe, waar, wanneer en van wie je de zorg of bijvoorbeeld een hulpmiddel wilt ontvangen. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van je persoonlijke zorgbudget.

Het grote verschil is dus dat je met zorg in natura zorg toegewezen krijgt die binnen het standaardpakket van de gemeente valt en dat de zorgaanbieder bepaalt hoe je deze zorg krijgt, terwijl je hier met een Pgb zelf verantwoordelijk voor bent en de regie zelf in handen hebt. Met een Pgb ga je zelf op zoek naar zorgverleners, begeleiders of leveranciers voor voorzieningen die in opdracht van jou gaan werken en maak je met hen afspraken over hoe je de zorg krijgt.

Op welke manieren kun je het PGB inzetten?

Het persoonsgebonden budget is verankerd in vier verschillende wetten, te weten de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Onafhankelijk van de wet waaruit jouw zorg toegekend wordt, heb je altijd de keuze tussen een Pgb of zorg in natura. Afhankelijk van de zorgwet, heeft het zorgbudget andere zaken te bieden:

Jeugdhulp Pgb: Dit is voor kinderen tot 18 jaar die zorg of begeleiding nodig hebben. Loket: je eigen gemeente.

Wmo Pgb: Budget voor zorg, begeleiding of een hulpmiddel om zelfstandig te kunnen leven. Loket: je eigen gemeente.

Wlz Pgb: Dit is voor een blijvende, levenslange zorgbehoefte waarbij er permanent toezicht of zorg in nabijheid nodig is. Loket: het regionale zorgkantoor.

Pgb-vv of Pgb-ikz: voor verpleging en/of verzorging bij een lichamelijke beperking (PGB-vv) of intensieve kindzorg (PGB-ikz). Loket: je eigen zorgverzekeraar.

Budget voor een hulpmiddel

Je kunt recht hebben op een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel wanneer je recht hebt op een Wmo maatwerkvoorziening. Dat houdt in dat je eerst moet aantonen dat je niet of niet goed zelfstandig kunt leven zonder dit hulpmiddel. Als je recht hebt op ondersteuning, en dus voldoet aan de voorwaarden, dan kun je via de Wmo een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor het hulpmiddel. Dat kan op 2 manieren: via een Pgb of zorg in natura.

Valt het hulpmiddel dat jij wilt en het beste bij jou past niet binnen het standaardpakket dat jouw gemeente aanbiedt? Lees dan ook ‘Hulpmiddel aanvragen? Trek de Powerkaart!’ De Wmo-Powerkaart schetst in heldere en begrijpelijke taal twee krachtige wetsartikelen jou als Wmo-cliënt ten dienste staan. Dat zijn artikel 2.3.6 van de Wmo, dat het recht op een Persoonsgebonden budget regelt, en artikel 2.3.2, dat je het recht geeft je eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan. De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken. Verder geeft Josje Hillenaar in haar column ‘Met succes een hulpmiddel aanvragen’ handige tips.

Om in aanmerking te komen voor het Pgb moet je aantonen dat je zelf of met behulp van iemand in je omgeving het budget kunt beheren, dat het hulpmiddel dat je wilt kopen van het budget veilig is en je helpt om zelfstandig te leven, dat je zelf het hulpmiddel kunt aanschaffen en (laten) onderhouden, en dat de hulpmiddelen die je via zorg in natura vergoed kan krijgen niet voor jou geschikt zijn.

Per Saldo

Wanneer je kiest voor een Pgb dan sta je er niet alleen voor; Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen met een Persoonsgebonden budget. Je kunt er terecht met allerlei vragen rond het Persoonsgebonden budget. Ook komen ze voor je belangen op en informeren ze je over alle nieuwe ontwikkelingen rond het Pgb.

Ook interessant