Nieuws

Historische dag… het VN-verdrag treedt officeel in werking!

13 juli 2016, Supportbeurs

Het heeft zo’n tien jaar geduurd, maar vandaag is het zover: het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH, ook wel het VN-verdrag genoemd) treedt in werking in Nederland. Na jaren van discussie en uitstel stemde begin dit jaar de Tweede Kamer in met de ratificatie van het verdrag, en ook de Eerste Kamer was unaniem vóór. Nu het verdrag eindelijk in werking treedt, begint het werk pas echt: het verdrag moet geïmplementeerd worden, en daarmee komt de grootste verandering.

Het IVRPH is een verdrag dat geïnitieerd is door de Verenigde Naties (VN), waaraan wereldwijd veel staten zijn aangesloten. Omdat zo veel verschillende staten zijn aangesloten bij het verdrag, is de inhoud van het verdrag is daarom erg algemeen geformuleerd, en daardoor vaag. Het is aan de overheid van de staten zelf om het verdrag te implementeren. Dat implementeren is noodzakelijk, omdat het verdrag geen directe werking heeft binnen staten. Dat zit zo: het IVRPH geeft verplichtingen aan staten, en bevat dus geen wetgeving die van toepassing is op individuen en private partijen zoals bedrijven. Omdat de regels uit het IVRPH heel erg ruim zijn hebben staten grote vrijheid bij het interpreteren van de verplichtingen.

Implementatie van het verdrag is dus de volgende stap naar verandering. Implementatie houdt in dat de overheid wet- en regelgeving aanneemt die in lijn is met de inhoud van het IVRPH. Deze wet- en regelgeving is vervolgens Nederlands recht waaraan ook individuen en private partijen zich moeten houden.

Het IVRPH heeft tot doel de inclusie van mensen met een handicap te realiseren, waarbij het tegengaan van discriminatie een belangrijk middel is. Het gaat hierbij om een breed scala aan handicaps: zintuiglijk, fysiek, mentaal, intellectueel en alles wat daartussen valt (art. 1 IVRPH). Wij Staan Op! beschreef in het Manifest voor Vrijheid, Gelijkheid en Menselijkheid al 12 verbeterpunten, die goed aansluiten op de doelstellingen van het verdrag. Ook sluit Wij Staan Op! zich aan bij de open brief die Margit van Hoeve en Marcel Kolder schreven; in deze brief beschrijven zij helder het belang van de implementatie van het IVRPH. Omdat de Nederlandse overheid nog geen uitgebreid plan voor de implementatie van het verdrag wil Wij Staan Op! door middel van lobby en het aanbieden van het manifest sturing geven aan de implementatie.

Om aandacht te generen voor de inwerkingtreding van het IVRPH (VN-verdrag) heeft belangenorganisatie Ieder(in) een actie opgezet om het verdrag een trending topic te maken op twitter met de hashtag #VNverdrag. Wij Staan Op! steunt deze actie en zal zelf ook twitteren met deze hashtag. Meer informatie over meedoen aan de actie vind je onderaan dit bericht.

Ook interessant