Nieuws

Hoe haal je meer uit het keukentafelgesprek?

20 mei 2018, Supportbeurs

Een keukentafelgesprek is voor veel mensen met een zorgvraag een spannende gebeurtenis. In dat gesprek bekijkt de gemeente welke zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Jeugdwet passend is. Maar wat als je jezelf niet altijd goed kunt uitdrukken, en je situatie daardoor misschien niet helemaal helder is voor de gemeente? Of wat als je niet alles begrijpt of het ergens niet mee eens bent? Gelukkig is er een eenvoudige oplossing voor een beter gevoel rondom het gesprek.

Derde zorgt voor beter keukentafelgesprek

Volgens onderzoeksbureau I&O Research neemt de tevredenheid over de inhoud en de uitkomsten van het gesprek toe als er een derde persoon deelneemt. Vraag bijvoorbeeld een vriend, familielid of onafhankelijke cliëntondersteunerom ondersteuning. Schuift er een derde persoon aan, dan heeft dat een positief effect op het gesprek volgens 60% van de mensen met een zorgvraag. Van degenen die aansluiten, vindt zelfs tweederde dat.

Hulpbehoevenden geven aan dat zij zich met steun van een derde sterker voelen en hun rug sneller recht houden. Ook hebben ze het gevoel dat de gemeente een beter beeld van de situatie krijgt, aldus I&O Research. De ondersteuners weten namelijk vaak beter hoe ze instanties benaderen en kennen de weg in het zorgsysteem. Het resultaat: een keukentafelgesprek met een prettiger gevoel, meer regie en duidelijker zorgbeeld. Als er een derde aansluit, haal je dus vaak meer uit het gesprek.

Nog niet iedereen heeft ondersteuning

De uitkomsten van cliëntervaringsonderzoeken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de ervaringen van MEE, de Verenging voor cliëntondersteuning, komen overeen met de onderzoeksresultaten. Desondanks heeft nog niet iedereen die belangrijke ondersteuning bij het keukentafelgesprek; maar zes op de tien mensen voeren het gesprek met iemand anders erbij. Meestal is dat een vriend of familielid; slechts één op de veertien hulpbehoevenden maakt gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is nog vaak onbekend, stelt MEE. Niet alleen bij mensen die zorg nodig hebben, maar ook bij professionals. Dat moet anders vindt onder anderen D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Zij heeft onlangs een motie naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze het kabinet vraagt om mensen met een zorgvraag actiever te wijzen op de gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat kan bijvoorbeeld door campagnes in voor iedereen begrijpelijk taalgebruik. De Kamer heeft de motie van Bergkamp aangenomen.

Een ruime voldoende als rapportcijfer

Als de overheid actief aan de slag gaat, weet straks hopelijk iedereen de weg naar een derde bij het keukentafelgesprek te vinden. Momenteel beoordelen mensen met een zorgvraag het gesprek hoger dan in 2015. Destijds kregen de keukentafelgesprekken een 6,8 als rapportcijfer; inmiddels is dat cijfer gestegen naar een 7,1. Naasten zijn iets minder positief, maar ook hun oordeel is hoger. In 2015 gaven zij het gesprek een 6,4, maar nu is hun rapportcijfer gestegen naar een 6,8. Een ruime voldoende dus.

Heb jij wel eens een keukentafelgesprek gevoerd met een derde erbij?

(bron: Binnenlands Bestuur)

Ook interessant