Nieuws

Hoe ‘onbeperkt’ zijn onze gemeenten na twee jaar VN-verdrag?

12 juni 2018, Supportbeurs

Openbare gebouwen die niet toegankelijk zijn als je in een rolstoel zit. Werkgevers die sollicitanten met een lichamelijke beperking al bij voorbaat afwijzen. Niet onbeperkt de bus of trein kunnen nemen… Het zijn slechts drie voorbeelden van situaties die je als je een lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte hebt tegenkomt in onze samenleving. Grote kans dat je er een of meer van herkent en meer soortgelijke situaties hebt meegemaakt.

Maak gemeenten ‘onbeperkt’

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking is er om de positie van mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren. In elke Nederlandse gemeente moeten alle inwoners onbeperkt kunnen meedoen. Wat is er allemaal gebeurd nadat het verdrag in 2016 officieel is aangenomen? Wat is de stand van zaken in onze gemeenten? De Verenging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en kennisinstituut Movisie hebben een peiling gehouden rondom die vragen.

Nog veel werk aan de winkel

Uit de peiling – waaraan 94 gemeenten deelnamen – blijkt dat de helft van de gemeenten nog in de verkennende fase verkeert. Zij onderzoeken vooral welke impact het VN-verdrag nu eigenlijk echt voor hen heeft. Daarnaast geeft 17% van de gemeenten aan al wel een beeld te hebben van wat er moet gebeuren en 15% is bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Kortom: veel gemeenten zijn dus al wel aan de slag, maar er is nog genoeg werk aan de winkel!

Een breed beleid

De gemeenten geven in de peiling vrijwel allemaal aan dat zij meerdere onderwerpen uit het VN-verdrag meenemen in hun beleid. Denk dan vooral aan het betrekken van mensen met een beperking en hun naasten (95%), openbare gebouwen die fysiek gezien onbeperkt toegankelijk zijn (95%), duidelijke communicatie (80%) en meer kansen op de arbeidsmarkt (79%). Daarbij ligt in één op de vijf gemeenten de nadruk op mensen met een lichamelijke beperking.

Meer ondersteuning nodig

Maar als de aanpak in veel gemeenten al duidelijk is, waarom loopt het proces dan toch traag? Veel deelnemers aan de peiling geven aan dat zij niet genoeg mensen en middelen hebben om de plannen rondom het VN-verdrag uit te voeren. Ook is het vaak onduidelijk wat het verdrag nu precies vraagt en verplicht. Verder verloopt de samenwerking van de gemeenten met andere organisaties en stakeholders soms wat stroef. Extra ondersteuning rondom het VN-verdrag is dus welkom.

Verder aan de slag

De VGN gaat aan de slag met de resultaten van de peiling. Zij zorgt voor handleidingen, en stappenplannen, documenten met informatie, bijeenkomsten en meer. Zo wil de VGN het in de praktijk brengen van het verdrag verder stimuleren onder de gemeenten. Dat gebeurt ook door middel van het Koplopersprogramma, met daarin goede en mooie voorbeelden van de invulling van het VN-verdrag door verschillende gemeenten die echt werk maken van een inclusieve samenleving. Met alle ondersteuning is Nederland hopelijk binnenkort weer iets dichter bij ‘onbeperkt’!

Hoe onbeperkt doen mensen in jouw gemeente mee? Wat kan er volgens jou anders/beter?

Ook interessant