Nieuws

Hoge eigen bijdrage

31 juli 2016, Supportbeurs

‘Is er iets te doen aan die hoge eigen bijdrage van de gemeente?’ Deze vraag stelt Tim aan mij. Tim zorgt voor zijn vrouw Miranda. Miranda heeft een ongeluk gehad, waarbij zij een dwarslaesie heeft opgelopen. Haar benen zijn verlamd geraakt en daarnaast is ze snel moe, vergeetachtig en niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen. De zorg voor Miranda is goed geregeld. Tim werkt parttime, op de dagen dat hij werkt gaat Miranda naar de dagopvang.

Twijfel over hoogte eigen bijdrage

De dagopvang wordt gefinancierd door de gemeente. Daar moeten zij een eigen bijdrage voor betalen. Sinds de gemeente een zorgtaak heeft gekregen, vanaf 2015, is deze eigen bijdrage een stuk hoger geworden. Tim en Miranda betalen iedere maand zo’n € 800,- voor 3 dagen dagopvang per week. Miranda ontvangt een WIA-uitkering en Tim heeft een parttime salaris. Naast de eigen bijdrage hebben ze nog meer zorgkosten, onder andere voor  hulpmiddelen. Ook hebben ze een eigen huis, wat de nodige kosten met zich mee brengt. Iedere maand kunnen ze net aan rondkomen. Met name die hoge eigen bijdrage is een grote financiële last. Tim twijfelt of het wel klopt dat ze zo’n hoge eigen bijdrage moeten betalen. Hij nam contact op met mij om zijn twijfels te bespreken.

Gemeentelijke vrijheid

Mijn eerste reactie op de vraag van Tim: ‘Nee, in principe niet’. Er bestaat geen regeling waardoor de hoge eigen bijdrage lager kan worden. Deze is nou eenmaal inkomensafhankelijk en een gemeente heeft veel vrijheid om te bepalen hoe hoog deze bijdrage is. Wel kan het werken om een klacht in te dienen bij de gemeente. Zo heeft gemeente Houten bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf verlaagd, nadat bleek dat mensen er door in de financiële problemen kwamen. Ik heb Tim dan ook aangeraden om het probleem aan te kaarten bij de wethouder van zijn gemeente. Hij is niet de enige die tegen dit probleem aanloopt. Hopelijk zullen meer gemeenten het voorbeeld van gemeente Houten volgen.

Signalen

Bij de Mezzo Mantelzorglijn komen meer klachten binnen over de hoge eigen bijdrage. Mezzo neemt deze signalen serieus en gebruiken dit in onze lobby en overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Heeft u een vraag of wilt u uw eigen ervaring delen met de Mezzo Mantelzorglijn? Wij zijn bereikbaar via mantelzorglijn@mezzo.nl of telefoonnummer 0900-20 20 496, iedere werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur (10 ct/pm).

Bekijk & lees ook de overige artikelen door Mezzo op SupportBeurs.nl.

Ook interessant