Nieuws

Hulp- en geleidehonden nog te vaak geweigerd

6 september 2015, Supportbeurs

Hulphonden, assistentiehonden en geleidehonden worden nog steeds regelmatig geweigerd in openbare gelegenheden en taxi’s. Onderzoek door KNGF Geleidehonden laat zien dat zeker de helft van alle bezitters van geleidehonden weleens te maken heeft met een dichte deur voor de hond.

Vrijheid en zelfredzaamheid

De organisatie – die zich al jaren sterk maakt voor wetgeving op dit gebied – roept tijdens de internationale Assistance Dog week op tot meer acceptatie en begrip voor de hulphond en zijn baasje. KNGF Geleidehonden vindt het niet te verteren dat mensen in hun vrijheid en zelfredzaamheid beknot worden door de botte weigering van bijvoorbeeld supermarkteigenaren en horeca-uitbaters ombuddyhonden en hun baas toe te laten. Meestal blijkt achteraf dat men in dit soort situaties handelt uit onwetendheid of dat er sprake is van miscommunicatie, maar het kwaad is dan al geschied.

Intensieve training

Onterecht wordt vaak door mensen verondersteld dat een assistentiehond overlast gaat veroorzaken of dat er hygiënische bezwaren kleven aan het binnenlaten van de hond. Om dit soort misverstanden te ontkrachten heeft KNGF Geleidehonden een brochure samengesteld. Hierin worden ondernemers en medewerkers van openbare gelegenheden geïnformeerd over de intensieve training die de hond gehad heeft en over de aanwezigheid van de hond in het algemeen. De assistentiehond leert niet alleen hoe hij zijn baasje helpt met allerlei dagelijkse dingen, maar ook hoe hij zich in elke situatie en onder alle omstandigheden prima kan aanpassen. De hond is een modelklant, als het ware. Om aan te geven dat een ondernemer zijn deuren opent voor de geleidehond en zijn baasje heeft KNGF speciale deurstickers in voorraad die gratis verkrijgbaar zijn.

Volwaardig leven

KNGF Geleidehonden streeft ernaar iedereen met een beperking een zo volwaardig mogelijk leven te geven en daarin kan een hulphond een grote rol spelen. Een hulphond wordt gedurende zijn hele actieve loopbaan nauw gevolgd door de organisatie, die al sinds 1935 duizenden honden heeft opgeleid om blinden en slechtzienden te helpen. De kennis die hiermee is opgedaan wordt tegenwoordig ook gebruikt door de Nationale Zorghonden Autoriteit bij de training van honden voor mensen met uiteenlopende andere handicaps. Zo zijn er buddyhonden voor mensen met een post-traumatisch stress syndroom en kinderen met een autistische stoornis. De financiering van de opleiding gebeurt voor het grootste deel uit vrijwillige bijdragen, donaties en nalatenschappen.

Wetgeving noodzakelijk

Dat Nederland nog geen wetgeving kent die regelt dat geleide- en hulphonden overal toegelaten moeten worden, is de KNGF een doorn in het oog. De vereniging knokt al jaren voor een dergelijk wettelijk kader en laat hierbij geen gelegenheid voorbij gaan om in de media op de trom te slaan. Staatssecretaris Van Rijn zegde al in 2013 toe dat er een aanpassing van de wet zou komen, maar die is er twee jaar later nog steeds niet. KNGF vindt dat er lang genoeg gewacht is en dat het nu eindelijk tijd is voor daden, zodat de geleidehond en zijn baasje niet meer tegen een dichte deur aan hoeven te lopen.

Ook interessant