Nieuws

Hulpmiddelen binnenkort verplicht mee in reguliere taxi?

19 februari 2015, Supportbeurs

Staatssecretaris van Openbaar Vervoer, Mansveld, wil het Besluit Personenvervoer 2000 (ook wel ‘Taxi-wet’ genoemd) aanpassen, zodat taxichauffeurs hulpmiddelen als een hulphond, rollator of zuurstofflessen verplicht moeten meenemen in hun taxi.

Mobiliteit is belangrijk voor zelfstandigheid

Centraal in de veranderingen in de zorg staat ‘zelfredzaamheid’. Mensen met een ziekte, beperking en ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, werken en leven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) moet ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig mee doet aan de maatschappij.
Een goede mobiliteit is een belangrijke pijler voor een zo zelfstandig mogelijk leven. Voor mensen met een beperking zijn de ‘gewone’ vormen van mobiliteit, zoals een auto of het openbaar vervoer, niet altijd goed toegankelijk.
Groepsvervoer binnen de regio, openbaar vervoer en taxidiensten op afroep buiten de regio met Valys, NS-assistentie bij het in- en uitstappen van treinen en een OV-begeleiderskaart zijn voorzieningen, die het mensen met een beperking (meer) mogelijk maken om zelfstandig van A naar B te reizen.

Waarom is deze wettelijke aanpassing van de Taxi-wet nodig?

Regiotaxi’s, Valys, ziekenhuisvervoer en bijvoorbeeld leerlingenvervoer zijn mobiliteitsvoorzieningen die ‘op afroep’ beschikbaar zijn. Met andere woorden: u moet van tevoren een afspraak maken en geeft daarbij aan of u hulpmiddelen meeneemt. Bij deze vormen van vervoer is de chauffeur verplicht om u en uw hulpmiddel mee te nemen.

Maar wat als u plotseling op straat een taxi wilt nemen? Of dat u op het station bent aangekomen in een onbekende stad en u met een ‘gewone’ taxi naar uw eindbestemming wilt reizen? In deze gevallen is het belangrijk dat u dan ook kunt stappen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat uw hulphond of hulpmiddel ook mee mag! Sommige taxicentrales hebben in hun regels dat de chauffeur verplicht is om ook hulpmiddelen mee te nemen, maar dat is lang niet overal zo. Daarom wil Staatssecretaris Mansveld de Taxi-wet aanpassen, zodat een uniform beleid uitgestippeld wordt. Een stap voorwaarts naar inclusie en gelijkheid!

Nog enkele onduidelijkheden wegwerken

Het plan van Mansveld kan alvast op de goedkeuring van Ieder(in) en de Oogvereniging rekenen, maar beide organisaties vragen om nog enkele onduidelijkheden weg te nemen.
Zo is het belangrijk dat de hulpmiddelen goed omschreven worden. Nu wordt in de aanpassing ruimte voor ‘interpretatie’ geboden door te melden dat hulpmiddelen die ’te groot’ zijn of die ‘schade’ aan de taxi veroorzaken, mogen worden geweigerd.
Ook vragen de organisaties dat er binnen een redelijke termijn een alternatief aangeboden moet worden, wanneer blijkt dat de taxichauffeur allergisch of fobisch is voor honden en op basis hiervan de dienstverlening mag weigeren.

Ook interessant